logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 26 de juny de 2024
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
1.1. PLE2024/8 Ordinari 30/05/2024
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:32)
Copiar URL
2.1.1. Rectificació del reconeixement de compatibilitat per exercir activitat a l’empresa privada
7 intervenciones
8 intervenciones
4 intervenciones
foto
Secretari
AJUNTAMENT DE MURO
(00:09:00)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:10:43)
Copiar URL
7 intervenciones
foto
Secretari
AJUNTAMENT DE MURO
(00:11:16)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:13:39)
Copiar URL
6 intervenciones
foto
Secretari
AJUNTAMENT DE MURO
(00:17:07)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:20:22)
Copiar URL
7 intervenciones
8 intervenciones
3 intervenciones
foto
Secretari
AJUNTAMENT DE MURO
(00:33:21)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:36:18)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Secretari
AJUNTAMENT DE MURO
(00:37:11)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:39:45)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Secretari
AJUNTAMENT DE MURO
(00:40:16)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:41:52)
Copiar URL
7 intervenciones
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 6.2024
5 intervenciones
foto
Interventor
AJUNTAMENT DE MURO
(00:54:32)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(01:00:23)
Copiar URL
2.3.1. Aprovació definitiva del reglament municipal pel transport urbà de viatgers amb vehicles de tracció animal (galeres) o de tracció elèctrica limitada amb conductor.
13 intervenciones
61 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Miquel Porquer Tugores
Cargo: Alcalde - President | EL PI
foto
53 intervenciones
1. Aprovació acta anterior
2.1. Administració i Personal
2.1.2. Modificació de l’ordenança general de policia, bon govern i convivència ciutadana
2.1.3. Modificació ordenança municipal reguladora de l'ús de la via pública
2.1.4. Aprovació ordenança municipal reguladora de guals, reserves d'estacionament exclusiu amb entrada i sortida de vehicles, reserves d'estacionaments i altres reserves especials.
2.1.5. Aprovació ordenança municipal de mobilitat, trànsit i seguretat viària
2.1.6. Contracte de concessió de serveis per la redacció de projecte, execució de l'obra de reforma i explotació del parc d'oci ubicat a la parcel·la municipal 15 CS-01 de Platja de Muro. Classificació d’ofertes i requeriment de documentació
2.1.7. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l'explotació del Balneari 2
2.1.8. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l'explotació del Balneari 3
2.1.9. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l'explotació del Balneari 5
2.1.10. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l'explotació del Balneari 8
2.1.11. Proposta del grup municipal Socialista de condemna de l'agressió duta a terme per Gabriel Le Senne el passat 18 de juny al Parlament de les Illes Balears
2.2. Comptes i Hisenda
2.3. Medi Ambient i Agricultura
Maria del Carmen Martinez Portaz
Cargo: Regidora | EL PI
foto
1 intervenciones
3-. Precs i preguntes
Bàrbara Amorós Cladera
Cargo: Regidora | EL PI
foto
4 intervenciones
3-. Precs i preguntes
Antoni Serra Sastre
Cargo: Regidor | CDM
foto
7 intervenciones
2.1.2. Modificació de l’ordenança general de policia, bon govern i convivència ciutadana
2.1.4. Aprovació ordenança municipal reguladora de guals, reserves d'estacionament exclusiu amb entrada i sortida de vehicles, reserves d'estacionaments i altres reserves especials.
2.1.7. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l'explotació del Balneari 2
2.1.11. Proposta del grup municipal Socialista de condemna de l'agressió duta a terme per Gabriel Le Senne el passat 18 de juny al Parlament de les Illes Balears
3-. Precs i preguntes
Jerónimo Florit Moragues
Cargo: Regidor | CDM
foto
5 intervenciones
3-. Precs i preguntes
Margarita Socias Petro
Cargo: Regidora | CDM
foto
2 intervenciones
3-. Precs i preguntes
Rafel Gelabert Boyeras
Cargo: Regidor | UIM
foto
7 intervenciones
2.1.11. Proposta del grup municipal Socialista de condemna de l'agressió duta a terme per Gabriel Le Senne el passat 18 de juny al Parlament de les Illes Balears
2.3. Medi Ambient i Agricultura
3-. Precs i preguntes
Martí Siquier Sastre
Cargo: Regidor | PSIB-PSOE
foto
17 intervenciones
2.1. Administració i Personal
2.1.2. Modificació de l’ordenança general de policia, bon govern i convivència ciutadana
2.1.4. Aprovació ordenança municipal reguladora de guals, reserves d'estacionament exclusiu amb entrada i sortida de vehicles, reserves d'estacionaments i altres reserves especials.
2.1.5. Aprovació ordenança municipal de mobilitat, trànsit i seguretat viària
2.1.6. Contracte de concessió de serveis per la redacció de projecte, execució de l'obra de reforma i explotació del parc d'oci ubicat a la parcel·la municipal 15 CS-01 de Platja de Muro. Classificació d’ofertes i requeriment de documentació
2.1.7. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l'explotació del Balneari 2
2.1.11. Proposta del grup municipal Socialista de condemna de l'agressió duta a terme per Gabriel Le Senne el passat 18 de juny al Parlament de les Illes Balears
2.2. Comptes i Hisenda
2.3. Medi Ambient i Agricultura
3-. Precs i preguntes
Margarita Portells Sastre
Cargo: Regidora | PSIB-PSOE
foto
4 intervenciones
3-. Precs i preguntes
Margarita Ballester Bauzá
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
2.1.11. Proposta del grup municipal Socialista de condemna de l'agressió duta a terme per Gabriel Le Senne el passat 18 de juny al Parlament de les Illes Balears
Miquel Àngel Tortell Frontera
Cargo: Regidor | MÉS-APIB
foto
17 intervenciones
2.1. Administració i Personal
2.1.2. Modificació de l’ordenança general de policia, bon govern i convivència ciutadana
2.1.5. Aprovació ordenança municipal de mobilitat, trànsit i seguretat viària
2.1.6. Contracte de concessió de serveis per la redacció de projecte, execució de l'obra de reforma i explotació del parc d'oci ubicat a la parcel·la municipal 15 CS-01 de Platja de Muro. Classificació d’ofertes i requeriment de documentació
2.1.7. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l'explotació del Balneari 2
2.1.11. Proposta del grup municipal Socialista de condemna de l'agressió duta a terme per Gabriel Le Senne el passat 18 de juny al Parlament de les Illes Balears
2.2. Comptes i Hisenda
2.3. Medi Ambient i Agricultura
3-. Precs i preguntes
Secretari
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
11 intervenciones
2.1. Administració i Personal
2.1.2. Modificació de l’ordenança general de policia, bon govern i convivència ciutadana
2.1.3. Modificació ordenança municipal reguladora de l'ús de la via pública
2.1.4. Aprovació ordenança municipal reguladora de guals, reserves d'estacionament exclusiu amb entrada i sortida de vehicles, reserves d'estacionaments i altres reserves especials.
2.1.5. Aprovació ordenança municipal de mobilitat, trànsit i seguretat viària
2.1.6. Contracte de concessió de serveis per la redacció de projecte, execució de l'obra de reforma i explotació del parc d'oci ubicat a la parcel·la municipal 15 CS-01 de Platja de Muro. Classificació d’ofertes i requeriment de documentació
2.1.7. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l'explotació del Balneari 2
2.1.8. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l'explotació del Balneari 3
2.1.9. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l'explotació del Balneari 5
2.1.10. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l'explotació del Balneari 8
2.3. Medi Ambient i Agricultura
Interventor
Cargo: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
1 intervenciones
2.2. Comptes i Hisenda
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
14 intervenciones
1. Aprovació acta anterior
2.1. Administració i Personal
2.1.2. Modificació de l’ordenança general de policia, bon govern i convivència ciutadana
2.1.3. Modificació ordenança municipal reguladora de l'ús de la via pública
2.1.4. Aprovació ordenança municipal reguladora de guals, reserves d'estacionament exclusiu amb entrada i sortida de vehicles, reserves d'estacionaments i altres reserves especials.
2.1.5. Aprovació ordenança municipal de mobilitat, trànsit i seguretat viària
2.1.6. Contracte de concessió de serveis per la redacció de projecte, execució de l'obra de reforma i explotació del parc d'oci ubicat a la parcel·la municipal 15 CS-01 de Platja de Muro. Classificació d’ofertes i requeriment de documentació
2.1.7. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l'explotació del Balneari 2
2.1.8. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l'explotació del Balneari 3
2.1.9. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l'explotació del Balneari 5
2.1.10. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l'explotació del Balneari 8
2.1.11. Proposta del grup municipal Socialista de condemna de l'agressió duta a terme per Gabriel Le Senne el passat 18 de juny al Parlament de les Illes Balears
2.2. Comptes i Hisenda
2.3. Medi Ambient i Agricultura
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE MURO
26
(00:23:32)
CDM
14
(00:05:37)
EL PI
58
(01:00:14)
MÉS-APIB
17
(00:20:35)
PP
1
(00:00:38)
PSIB-PSOE
21
(00:23:17)
UIM
7
(00:19:15)