logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 22 de març de 2024
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1.1. PLE2024/3 Extraordinari 15/02/2024
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:28)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:47)
Copiar URL
11 intervencions
8 intervencions
8 intervencions
11 intervencions
16 intervencions
5 intervencions
65 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Miquel Porquer Tugores
Càrrec: Alcalde - President | EL PI
foto
53 intervencions
1. Aprovació actes anteriors
1.2. PLE2024/4 Ordinari 28/02/2024
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Modificació parcial Relació de Llocs de Treball. Cap de Cuina i Cuiner/a
2.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis amb obra i explotació d'un parc infantil a la parcel·la municipal 15-DE02 de Platja de Muro. Adjudicació
2.1.3. Proposta grup municipal EL PI per l'adopció de les mesures necessàries per impedir cap nova gran superfície comercial o ampliacions de les existents a les entrades i sortides de Palma
2.2. Comptes i Hisenda 2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 3
2.2.2. Donar compte de la liquidació del pressupost 2023
3.1.1. Moció d’urgència del grup municipal MÉS PER MURO sobre manteniment del 31 de desembre per a la diada de Mallorca.
Maria del Carmen Martinez Portaz
Càrrec: Regidora | EL PI
foto
1 intervencions
4. Precs i preguntes
Bàrbara Amorós Cladera
Càrrec: Regidora | EL PI
foto
1 intervencions
4. Precs i preguntes
Antoni Serra Sastre
Càrrec: Regidor | CDM
foto
6 intervencions
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Modificació parcial Relació de Llocs de Treball. Cap de Cuina i Cuiner/a
2.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis amb obra i explotació d'un parc infantil a la parcel·la municipal 15-DE02 de Platja de Muro. Adjudicació
2.1.3. Proposta grup municipal EL PI per l'adopció de les mesures necessàries per impedir cap nova gran superfície comercial o ampliacions de les existents a les entrades i sortides de Palma
3.1.1. Moció d’urgència del grup municipal MÉS PER MURO sobre manteniment del 31 de desembre per a la diada de Mallorca.
4. Precs i preguntes
Jerónimo Florit Moragues
Càrrec: Regidor | CDM
foto
6 intervencions
2.2.2. Donar compte de la liquidació del pressupost 2023
4. Precs i preguntes
Margarita Socias Petro
Càrrec: Regidora | CDM
foto
2 intervencions
4. Precs i preguntes
Rafel Gelabert Boyeras
Càrrec: Regidor | UIM
foto
1 intervencions
2.1.3. Proposta grup municipal EL PI per l'adopció de les mesures necessàries per impedir cap nova gran superfície comercial o ampliacions de les existents a les entrades i sortides de Palma
Bartolomé Moranta Riera
Càrrec: Regidor | UIM
foto
1 intervencions
4. Precs i preguntes
Martí Siquier Sastre
Càrrec: Regidor | PSIB-PSOE
foto
23 intervencions
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Modificació parcial Relació de Llocs de Treball. Cap de Cuina i Cuiner/a
2.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis amb obra i explotació d'un parc infantil a la parcel·la municipal 15-DE02 de Platja de Muro. Adjudicació
2.1.3. Proposta grup municipal EL PI per l'adopció de les mesures necessàries per impedir cap nova gran superfície comercial o ampliacions de les existents a les entrades i sortides de Palma
2.2. Comptes i Hisenda 2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 3
2.2.2. Donar compte de la liquidació del pressupost 2023
3.1.1. Moció d’urgència del grup municipal MÉS PER MURO sobre manteniment del 31 de desembre per a la diada de Mallorca.
4. Precs i preguntes
Margarita Portells Sastre
Càrrec: Regidora | PSIB-PSOE
foto
1 intervencions
4. Precs i preguntes
Margarita Ballester Bauzá
Càrrec: Regidora | PP
foto
4 intervencions
2.1.3. Proposta grup municipal EL PI per l'adopció de les mesures necessàries per impedir cap nova gran superfície comercial o ampliacions de les existents a les entrades i sortides de Palma
4. Precs i preguntes
Miquel Àngel Tortell Frontera
Càrrec: Regidor | MÉS-APIB
foto
18 intervencions
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Modificació parcial Relació de Llocs de Treball. Cap de Cuina i Cuiner/a
2.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis amb obra i explotació d'un parc infantil a la parcel·la municipal 15-DE02 de Platja de Muro. Adjudicació
2.1.3. Proposta grup municipal EL PI per l'adopció de les mesures necessàries per impedir cap nova gran superfície comercial o ampliacions de les existents a les entrades i sortides de Palma
2.2. Comptes i Hisenda 2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 3
2.2.2. Donar compte de la liquidació del pressupost 2023
3.1.1. Moció d’urgència del grup municipal MÉS PER MURO sobre manteniment del 31 de desembre per a la diada de Mallorca.
4. Precs i preguntes
Secretari
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
2 intervencions
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Modificació parcial Relació de Llocs de Treball. Cap de Cuina i Cuiner/a
2.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis amb obra i explotació d'un parc infantil a la parcel·la municipal 15-DE02 de Platja de Muro. Adjudicació
Interventor
Càrrec: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
2 intervencions
2.2. Comptes i Hisenda 2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 3
2.2.2. Donar compte de la liquidació del pressupost 2023
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
7 intervencions
1. Aprovació actes anteriors
1.2. PLE2024/4 Ordinari 28/02/2024
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Modificació parcial Relació de Llocs de Treball. Cap de Cuina i Cuiner/a
2.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis amb obra i explotació d'un parc infantil a la parcel·la municipal 15-DE02 de Platja de Muro. Adjudicació
2.1.3. Proposta grup municipal EL PI per l'adopció de les mesures necessàries per impedir cap nova gran superfície comercial o ampliacions de les existents a les entrades i sortides de Palma
2.2. Comptes i Hisenda 2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 3
3.1.1. Moció d’urgència del grup municipal MÉS PER MURO sobre manteniment del 31 de desembre per a la diada de Mallorca.
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE MURO
11
(00:08:13)
CDM
14
(00:13:49)
EL PI
55
(01:08:28)
MÉS-APIB
18
(00:32:20)
PP
4
(00:03:14)
PSIB-PSOE
24
(00:40:43)
UIM
2
(00:00:54)