logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 30 de desembre de 2021
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:27)
Copiar URL
13 intervenciones
20 intervenciones
7 intervenciones
9 intervenciones
9 intervenciones
76 intervenciones
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(00:44:13)
Copiar URL
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(01:38:05)
Copiar URL
foto
José Gómez de la Cruz
AJUNTAMENT DE MURO
(01:40:59)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Antoni Serra Sastre
Cargo: Batle | CDM
foto
38 intervenciones
1. Aprovació d’acta anterior 1.1. PLE2021/17 Ordinari 25/11/2021
2.1.1. Expedient de contractació de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar. Declaració procediment desert.
2.1.2. Donar compte de la sentència del TSJ Illes Balears, Sala Con/Ad de Palma de Mallorca de data 15 de desembre de 2021 relativa a procediment ordinari 430/2018, sobre recurs contenciós administratiu interposat per l'Ajuntament de Muro contra l'acord del Ple de Santa Margalida de data 30 de novembre de 2017 de resolució unilateral del conveni de 27 de desembre de 2005, de col·laboració entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Santa Margalida per a la construcció de nova depuradora en el terme municipal de Santa Margalida
2.2.1. Aprovació expedient extrajudicial 12.21
2.2.2. Sol·licitar els informes preceptius i vinculants per tal que l'Ajuntament pugui exercir la competència de centre de dia
2.2.3. Modificació Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
Miguel Porquer Tugores
Cargo: Cultura, Festes i Tradicions, Música | EL PI
foto
8 intervenciones
2.1.2. Donar compte de la sentència del TSJ Illes Balears, Sala Con/Ad de Palma de Mallorca de data 15 de desembre de 2021 relativa a procediment ordinari 430/2018, sobre recurs contenciós administratiu interposat per l'Ajuntament de Muro contra l'acord del Ple de Santa Margalida de data 30 de novembre de 2017 de resolució unilateral del conveni de 27 de desembre de 2005, de col·laboració entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Santa Margalida per a la construcció de nova depuradora en el terme municipal de Santa Margalida
3. Precs i preguntes
Margarita Ballester Bauzá
Cargo: Platja, Protecció Civil, Comerç, Participació | PP
foto
1 intervenciones
3. Precs i preguntes
Margalida Forteza Bennasar
Cargo: Esports | CDM
foto
2 intervenciones
3. Precs i preguntes
Juana Maria Perelló Trias
Cargo: Serveis Socials, Sanitat, Residència i Gent Gran | CDM
foto
2 intervenciones
3. Precs i preguntes
Mariano Juan Serra Sabater
Cargo: Educació, Joventut, Policia, Escola Música | CDM
foto
4 intervenciones
3. Precs i preguntes
Andrés Pedro Cantarellas Tugores
Cargo: Urbanisme, Obres, Brigada Municipal, Cementeri | EL PI
foto
2 intervenciones
3. Precs i preguntes
Rafael Gelabert Boyeras
Cargo: Regidor | UIM
foto
12 intervenciones
2.1.1. Expedient de contractació de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar. Declaració procediment desert.
2.1.2. Donar compte de la sentència del TSJ Illes Balears, Sala Con/Ad de Palma de Mallorca de data 15 de desembre de 2021 relativa a procediment ordinari 430/2018, sobre recurs contenciós administratiu interposat per l'Ajuntament de Muro contra l'acord del Ple de Santa Margalida de data 30 de novembre de 2017 de resolució unilateral del conveni de 27 de desembre de 2005, de col·laboració entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Santa Margalida per a la construcció de nova depuradora en el terme municipal de Santa Margalida
2.2.1. Aprovació expedient extrajudicial 12.21
2.2.2. Sol·licitar els informes preceptius i vinculants per tal que l'Ajuntament pugui exercir la competència de centre de dia
2.2.3. Modificació Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
3. Precs i preguntes
Bartolomé Moranta Riera
Cargo: Regidor | UIM
foto
1 intervenciones
3. Precs i preguntes
Margalida Portells Sastre
Cargo: Regidora | PSIB-PSOE
foto
3 intervenciones
3. Precs i preguntes
Martí Siquier Sastre
Cargo: Regidor | PSIB-PSOE
foto
19 intervenciones
2.1.1. Expedient de contractació de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar. Declaració procediment desert.
2.1.2. Donar compte de la sentència del TSJ Illes Balears, Sala Con/Ad de Palma de Mallorca de data 15 de desembre de 2021 relativa a procediment ordinari 430/2018, sobre recurs contenciós administratiu interposat per l'Ajuntament de Muro contra l'acord del Ple de Santa Margalida de data 30 de novembre de 2017 de resolució unilateral del conveni de 27 de desembre de 2005, de col·laboració entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Santa Margalida per a la construcció de nova depuradora en el terme municipal de Santa Margalida
2.2.1. Aprovació expedient extrajudicial 12.21
2.2.2. Sol·licitar els informes preceptius i vinculants per tal que l'Ajuntament pugui exercir la competència de centre de dia
2.2.3. Modificació Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
Miquel Àngel Tortell Frontera
Cargo: Regidor | MÉS-APIB
foto
25 intervenciones
2.1.1. Expedient de contractació de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar. Declaració procediment desert.
2.1.2. Donar compte de la sentència del TSJ Illes Balears, Sala Con/Ad de Palma de Mallorca de data 15 de desembre de 2021 relativa a procediment ordinari 430/2018, sobre recurs contenciós administratiu interposat per l'Ajuntament de Muro contra l'acord del Ple de Santa Margalida de data 30 de novembre de 2017 de resolució unilateral del conveni de 27 de desembre de 2005, de col·laboració entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Santa Margalida per a la construcció de nova depuradora en el terme municipal de Santa Margalida
2.2.1. Aprovació expedient extrajudicial 12.21
2.2.2. Sol·licitar els informes preceptius i vinculants per tal que l'Ajuntament pugui exercir la competència de centre de dia
2.2.3. Modificació Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
Francisco Sabater Mulet
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
10 intervenciones
2.1.1. Expedient de contractació de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar. Declaració procediment desert.
2.1.2. Donar compte de la sentència del TSJ Illes Balears, Sala Con/Ad de Palma de Mallorca de data 15 de desembre de 2021 relativa a procediment ordinari 430/2018, sobre recurs contenciós administratiu interposat per l'Ajuntament de Muro contra l'acord del Ple de Santa Margalida de data 30 de novembre de 2017 de resolució unilateral del conveni de 27 de desembre de 2005, de col·laboració entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Santa Margalida per a la construcció de nova depuradora en el terme municipal de Santa Margalida
2.2.1. Aprovació expedient extrajudicial 12.21
3. Precs i preguntes
José Gómez de la Cruz
Cargo: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
4 intervenciones
2.2.2. Sol·licitar els informes preceptius i vinculants per tal que l'Ajuntament pugui exercir la competència de centre de dia
2.2.3. Modificació Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
3. Precs i preguntes
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
5 intervenciones
1. Aprovació d’acta anterior 1.1. PLE2021/17 Ordinari 25/11/2021
2.1.1. Expedient de contractació de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar. Declaració procediment desert.
2.2.1. Aprovació expedient extrajudicial 12.21
2.2.2. Sol·licitar els informes preceptius i vinculants per tal que l'Ajuntament pugui exercir la competència de centre de dia
2.2.3. Modificació Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE MURO
19
(00:10:29)
CDM
46
(00:24:48)
EL PI
10
(00:11:18)
MÉS-APIB
25
(00:39:43)
PP
1
(00:00:40)
PSIB-PSOE
22
(00:14:50)
UIM
13
(00:10:48)