logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 28 de febrer de 2024
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:25)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:44)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:01:01)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Secretari
AJUNTAMENT DE MURO
(00:01:22)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:02:26)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Secretari
AJUNTAMENT DE MURO
(00:02:48)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:03:35)
Copiar URL
9 intervenciones
13 intervenciones
8 intervenciones
8 intervenciones
11 intervenciones
11 intervenciones
7 intervenciones
95 intervenciones
foto
Secretari
AJUNTAMENT DE MURO
(01:35:20)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Miquel Porquer Tugores
Cargo: Alcalde - President | EL PI
foto
63 intervenciones
1. Aprovació actes anteriors 1.1.PLE2023/29 Extraordinari 28/12/2023
1.2. PLE2024/1 Extraordinari amb urgència 15/01/2024
1.3. PLE2024/2 Ordinari 25/01/2024
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Modificació del contracte de concessió de serveis per l'explotació del bar restaurant amb banys públics "Balneari 1"
2.1.2. Modificació contracte de concessió de serveis per l'explotació del bar amb banys públics "Balneari 6"
2.1.3. Denominació de carrer del poble "José Miguel González Simón, benefactor"
2.1.4. Proposta del grup municipal MÉS PER MURO referent als serveis de tren nocturn
2.1.5. Autorització trasllat documentació al nou edifici de l'Arxiu Municipal
2.2. Comptes i Hisenda 2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 2/2024
2.2.2. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
2.2.3. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’activitats de temps lliure
2.3. Medi Ambient i Agricultura 2.3.1. Consulta prèvia elaboració reglament galeres tracció animal i transició a tracció elèctrica
Andrés Pedro Cantarellas Tugores
Cargo: Regidor | EL PI
foto
5 intervenciones
3. Precs i preguntes
Bàrbara Amorós Cladera
Cargo: Regidora | EL PI
foto
2 intervenciones
3. Precs i preguntes
Antoni Serra Sastre
Cargo: Regidor | CDM
foto
10 intervenciones
2.1.3. Denominació de carrer del poble "José Miguel González Simón, benefactor"
2.1.5. Autorització trasllat documentació al nou edifici de l'Arxiu Municipal
2.2. Comptes i Hisenda 2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 2/2024
2.2.2. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
2.3. Medi Ambient i Agricultura 2.3.1. Consulta prèvia elaboració reglament galeres tracció animal i transició a tracció elèctrica
3. Precs i preguntes
Jerónimo Florit Moragues
Cargo: Regidor | CDM
foto
6 intervenciones
3. Precs i preguntes
Margarita Socias Petro
Cargo: Regidora | CDM
foto
5 intervenciones
2.1.4. Proposta del grup municipal MÉS PER MURO referent als serveis de tren nocturn
2.2.3. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’activitats de temps lliure
3. Precs i preguntes
Rafel Gelabert Boyeras
Cargo: Regidor | UIM
foto
2 intervenciones
2.1.4. Proposta del grup municipal MÉS PER MURO referent als serveis de tren nocturn
3. Precs i preguntes
Bartolomé Moranta Riera
Cargo: Regidor | UIM
foto
4 intervenciones
3. Precs i preguntes
Martí Siquier Sastre
Cargo: Regidor | PSIB-PSOE
foto
20 intervenciones
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Modificació del contracte de concessió de serveis per l'explotació del bar restaurant amb banys públics "Balneari 1"
2.1.3. Denominació de carrer del poble "José Miguel González Simón, benefactor"
2.1.4. Proposta del grup municipal MÉS PER MURO referent als serveis de tren nocturn
2.1.5. Autorització trasllat documentació al nou edifici de l'Arxiu Municipal
2.2. Comptes i Hisenda 2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 2/2024
2.2.2. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
2.2.3. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’activitats de temps lliure
2.3. Medi Ambient i Agricultura 2.3.1. Consulta prèvia elaboració reglament galeres tracció animal i transició a tracció elèctrica
Margarita Portells Sastre
Cargo: Regidora | PSIB-PSOE
foto
12 intervenciones
Margarita Ballester Bauzá
Cargo: Regidora | PP
foto
4 intervenciones
2.1.4. Proposta del grup municipal MÉS PER MURO referent als serveis de tren nocturn
3. Precs i preguntes
Miquel Àngel Tortell Frontera
Cargo: Regidor | MÉS-APIB
foto
21 intervenciones
2.1.3. Denominació de carrer del poble "José Miguel González Simón, benefactor"
2.1.4. Proposta del grup municipal MÉS PER MURO referent als serveis de tren nocturn
2.1.5. Autorització trasllat documentació al nou edifici de l'Arxiu Municipal
2.2. Comptes i Hisenda 2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 2/2024
2.2.2. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
2.2.3. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’activitats de temps lliure
2.3. Medi Ambient i Agricultura 2.3.1. Consulta prèvia elaboració reglament galeres tracció animal i transició a tracció elèctrica
Secretari
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
6 intervenciones
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Modificació del contracte de concessió de serveis per l'explotació del bar restaurant amb banys públics "Balneari 1"
2.1.2. Modificació contracte de concessió de serveis per l'explotació del bar amb banys públics "Balneari 6"
2.1.3. Denominació de carrer del poble "José Miguel González Simón, benefactor"
2.1.5. Autorització trasllat documentació al nou edifici de l'Arxiu Municipal
2.3. Medi Ambient i Agricultura 2.3.1. Consulta prèvia elaboració reglament galeres tracció animal i transició a tracció elèctrica
3. Precs i preguntes
Interventor
Cargo: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
3 intervenciones
2.2. Comptes i Hisenda 2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 2/2024
2.2.2. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
2.2.3. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’activitats de temps lliure
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
12 intervenciones
1. Aprovació actes anteriors 1.1.PLE2023/29 Extraordinari 28/12/2023
1.2. PLE2024/1 Extraordinari amb urgència 15/01/2024
1.3. PLE2024/2 Ordinari 25/01/2024
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Modificació del contracte de concessió de serveis per l'explotació del bar restaurant amb banys públics "Balneari 1"
2.1.2. Modificació contracte de concessió de serveis per l'explotació del bar amb banys públics "Balneari 6"
2.1.3. Denominació de carrer del poble "José Miguel González Simón, benefactor"
2.1.4. Proposta del grup municipal MÉS PER MURO referent als serveis de tren nocturn
2.1.5. Autorització trasllat documentació al nou edifici de l'Arxiu Municipal
2.2. Comptes i Hisenda 2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 2/2024
2.2.2. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
2.2.3. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’activitats de temps lliure
2.3. Medi Ambient i Agricultura 2.3.1. Consulta prèvia elaboració reglament galeres tracció animal i transició a tracció elèctrica
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE MURO
21
(00:08:10)
CDM
21
(00:11:58)
EL PI
70
(01:20:22)
MÉS-APIB
21
(00:40:32)
PP
4
(00:01:27)
PSIB-PSOE
32
(00:35:03)
UIM
6
(00:08:27)