logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 25 de novembre de 2021
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:24)
Copiar URL
8 intervenciones
16 intervenciones
7 intervenciones
14 intervenciones
6 intervenciones
3 intervenciones
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(00:44:37)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:47:07)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(00:47:27)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:50:43)
Copiar URL
37 intervenciones
foto
José Gómez de la Cruz
AJUNTAMENT DE MURO
(01:02:45)
Copiar URL
foto
José Gómez de la Cruz
AJUNTAMENT DE MURO
(01:04:15)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Antoni Serra Sastre
Cargo: Batle | CDM
foto
25 intervenciones
1. Aprovació acta anterior 1.1. PLE2021/16 Ordinari 28/10/2021
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Reconeixement de progressió i manteniment de nivells de la carrera professional 2021- 2022
2.2.1. Informació execució pressupostària 3º trimestre 2021
2.2.2. Aprovació Expedient extrajudicial 11.2021
2.2.3. Expedient 27/2021 de Modificació de Suplements de Crèdit
2.3.1. Desestimació de sol·licitud de reequilibri econòmic de l’entitat UTE SU MURO
2.4.1. Expedient de restabliment i sancionador per les obres executades sense el pertinent títol habilitant a la parcel·la 521 del polígon 9
2.4.2. Expedient de restabliment i sancionador per les obres executades sense el pertinent títol habilitant a la parcel·la 704 del polígon 9
3. Precs i preguntes
Miguel Porquer Tugores
Cargo: Cultura, Festes i Tradicions, Música | EL PI
foto
6 intervenciones
3. Precs i preguntes
Margarita Ballester Bauzá
Cargo: Platja, Protecció Civil, Comerç, Participació | PP
foto
1 intervenciones
3. Precs i preguntes
Juana Maria Perelló Trias
Cargo: Serveis Socials, Sanitat, Residència i Gent Gran | CDM
foto
1 intervenciones
3. Precs i preguntes
Mariano Juan Serra Sabater
Cargo: Educació, Joventut, Policia, Escola Música | CDM
foto
1 intervenciones
3. Precs i preguntes
Rafael Gelabert Boyeras
Cargo: Regidor | UIM
foto
10 intervenciones
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Reconeixement de progressió i manteniment de nivells de la carrera professional 2021- 2022
2.2.1. Informació execució pressupostària 3º trimestre 2021
2.2.2. Aprovació Expedient extrajudicial 11.2021
2.2.3. Expedient 27/2021 de Modificació de Suplements de Crèdit
2.3.1. Desestimació de sol·licitud de reequilibri econòmic de l’entitat UTE SU MURO
3. Precs i preguntes
Martí Siquier Sastre
Cargo: Regidor | PSIB-PSOE
foto
16 intervenciones
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Reconeixement de progressió i manteniment de nivells de la carrera professional 2021- 2022
2.2.1. Informació execució pressupostària 3º trimestre 2021
2.2.2. Aprovació Expedient extrajudicial 11.2021
2.2.3. Expedient 27/2021 de Modificació de Suplements de Crèdit
2.3.1. Desestimació de sol·licitud de reequilibri econòmic de l’entitat UTE SU MURO
3. Precs i preguntes
Miquel Àngel Tortell Frontera
Cargo: Regidor | MÉS-APIB
foto
14 intervenciones
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Reconeixement de progressió i manteniment de nivells de la carrera professional 2021- 2022
2.2.1. Informació execució pressupostària 3º trimestre 2021
2.2.2. Aprovació Expedient extrajudicial 11.2021
2.2.3. Expedient 27/2021 de Modificació de Suplements de Crèdit
2.3.1. Desestimació de sol·licitud de reequilibri econòmic de l’entitat UTE SU MURO
3. Precs i preguntes
Maria del Mar Riera Gelabert
Cargo: Regidora | MÉS-APIB
foto
1 intervenciones
3. Precs i preguntes
Francisco Sabater Mulet
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
4 intervenciones
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Reconeixement de progressió i manteniment de nivells de la carrera professional 2021- 2022
2.3.1. Desestimació de sol·licitud de reequilibri econòmic de l’entitat UTE SU MURO
2.4.1. Expedient de restabliment i sancionador per les obres executades sense el pertinent títol habilitant a la parcel·la 521 del polígon 9
2.4.2. Expedient de restabliment i sancionador per les obres executades sense el pertinent títol habilitant a la parcel·la 704 del polígon 9
José Gómez de la Cruz
Cargo: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
9 intervenciones
2.2.1. Informació execució pressupostària 3º trimestre 2021
2.2.2. Aprovació Expedient extrajudicial 11.2021
2.2.3. Expedient 27/2021 de Modificació de Suplements de Crèdit
3. Precs i preguntes
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
8 intervenciones
1. Aprovació acta anterior 1.1. PLE2021/16 Ordinari 28/10/2021
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Reconeixement de progressió i manteniment de nivells de la carrera professional 2021- 2022
2.2.1. Informació execució pressupostària 3º trimestre 2021
2.2.2. Aprovació Expedient extrajudicial 11.2021
2.2.3. Expedient 27/2021 de Modificació de Suplements de Crèdit
2.3.1. Desestimació de sol·licitud de reequilibri econòmic de l’entitat UTE SU MURO
2.4.1. Expedient de restabliment i sancionador per les obres executades sense el pertinent títol habilitant a la parcel·la 521 del polígon 9
2.4.2. Expedient de restabliment i sancionador per les obres executades sense el pertinent títol habilitant a la parcel·la 704 del polígon 9
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE MURO
21
(00:19:54)
CDM
27
(00:12:07)
EL PI
6
(00:10:19)
MÉS-APIB
15
(00:35:54)
PP
1
(00:00:20)
PSIB-PSOE
16
(00:18:55)
UIM
10
(00:17:21)