logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 25 de gener de 2024
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:38)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:58)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:01:33)
Copiar URL
10 intervenciones
8 intervenciones
89 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Miquel Porquer Tugores
Cargo: Alcalde - President | EL PI
foto
44 intervenciones
1. Aprovació actes anteriors
2.1.1. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 26.12.2023 relatiu a nomenament d'advocada i procuradora, i personació al recurs contenciós-administratiu interposat pel Sr. Gabriel Oliver Mir contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 27.04.2023 d’aprovació de la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball (procediment abreujat 713/2023)
2.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis amb obres i explotació d’un parc infantil a la parcel·la de propietat municipal 15-DE02 de Platja de Muro. Classificació d’oferta i requeriment de documentació.
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 1/2024
Punt 6
3.1.1. Moció sobre participació de l’ajuntament de Muro en el dia internacional de condemna de l’holocaust
Andrés Pedro Cantarellas Tugores
Cargo: Regidor | EL PI
foto
3 intervenciones
Punt 8. Precs i Preguntes
Maria del Carmen Martinez Portaz
Cargo: Regidora | EL PI
foto
1 intervenciones
Punt 8. Precs i Preguntes
Bàrbara Amorós Cladera
Cargo: Regidora | EL PI
foto
2 intervenciones
Punt 8. Precs i Preguntes
Antoni Serra Sastre
Cargo: Regidor | CDM
foto
17 intervenciones
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 1/2024
3.1.1. Moció sobre participació de l’ajuntament de Muro en el dia internacional de condemna de l’holocaust
Punt 7
Jerónimo Florit Moragues
Cargo: Regidor | CDM
foto
4 intervenciones
Punt 8. Precs i Preguntes
Margarita Socias Petro
Cargo: Regidora | CDM
foto
8 intervenciones
Punt 8. Precs i Preguntes
Rafel Gelabert Boyeras
Cargo: Regidor | UIM
foto
6 intervenciones
Punt 6
Punt 7
Punt 8. Precs i Preguntes
Bartolomé Moranta Riera
Cargo: Regidor | UIM
foto
3 intervenciones
Punt 8. Precs i Preguntes
Martí Siquier Sastre
Cargo: Regidor | PSIB-PSOE
foto
20 intervenciones
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 1/2024
Punt 6
3.1.1. Moció sobre participació de l’ajuntament de Muro en el dia internacional de condemna de l’holocaust
Punt 7
Margarita Portells Sastre
Cargo: Regidora | PSIB-PSOE
foto
2 intervenciones
Punt 8. Precs i Preguntes
Margarita Ballester Bauzá
Cargo: Regidora | PP
foto
4 intervenciones
Punt 7
Punt 8. Precs i Preguntes
Miquel Àngel Tortell Frontera
Cargo: Regidor | MÉS-APIB
foto
8 intervenciones
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 1/2024
Punt 6
3.1.1. Moció sobre participació de l’ajuntament de Muro en el dia internacional de condemna de l’holocaust
Punt 7
Punt 8. Precs i Preguntes
Secretari
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
2 intervenciones
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 1/2024
3.1.1. Moció sobre participació de l’ajuntament de Muro en el dia internacional de condemna de l’holocaust
Interventor
Cargo: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
1 intervenciones
Punt 6
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
8 intervenciones
1. Aprovació actes anteriors
2.1.1. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 26.12.2023 relatiu a nomenament d'advocada i procuradora, i personació al recurs contenciós-administratiu interposat pel Sr. Gabriel Oliver Mir contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 27.04.2023 d’aprovació de la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball (procediment abreujat 713/2023)
2.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis amb obres i explotació d’un parc infantil a la parcel·la de propietat municipal 15-DE02 de Platja de Muro. Classificació d’oferta i requeriment de documentació.
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 1/2024
Punt 6
3.1.1. Moció sobre participació de l’ajuntament de Muro en el dia internacional de condemna de l’holocaust
Punt 7
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE MURO
11
(00:04:10)
CDM
29
(00:14:16)
EL PI
50
(00:48:20)
MÉS-APIB
8
(00:30:13)
PP
4
(00:02:17)
PSIB-PSOE
22
(00:31:13)
UIM
9
(00:13:59)