logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 28 d'octubre de 2021
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:13)
Copiar URL
7 intervenciones
8 intervenciones
22 intervenciones
7 intervenciones
7 intervenciones
11 intervenciones
8 intervenciones
3 intervenciones
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(01:25:02)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(01:27:08)
Copiar URL
82 intervenciones
foto
José Gómez de la Cruz
AJUNTAMENT DE MURO
(01:39:51)
Copiar URL
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(01:43:29)
Copiar URL
foto
José Gómez de la Cruz
AJUNTAMENT DE MURO
(02:14:35)
Copiar URL
foto
José Gómez de la Cruz
AJUNTAMENT DE MURO
(02:36:00)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Antoni Serra Sastre
Cargo: Batle | CDM
foto
46 intervenciones
1. Aprovació acta anterior 1.1. PLE2021/15 Ordinari 30/09/2021
2.1.1. Requeriment a la Gerència del Ministerio de Justicia relativa a designació de secretari del jutjat de pau de Muro
2.1.2. Aprovació contracte de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar
2.2.1. Expedient 24.2021 de Crèdit Extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals
2.2.2. Expedient extrajudicial 10.2021
2.2.3. Omissió funció interventora de l’expedient 2021/1088 (despesa abastiment aigua potable zona costanera Platja de Muro)
2.2.4. Expedient 26.2021 de Suplement de Crèdit
2.3.1. Expedient de Reglament del transport urbà de galeres de tracció elèctrica
2.4.1. Restabliment de la realitat física alterada i el seu procediment sancionador, per les obres executades sense el pertinent títol habilitant a la parcel·la 660 del polígon 9
Miguel Porquer Tugores
Cargo: Cultura, Festes i Tradicions, Música | EL PI
foto
3 intervenciones
3. Precs i preguntes
Margarita Ballester Bauzá
Cargo: Platja, Protecció Civil, Comerç, Participació | PP
foto
1 intervenciones
3. Precs i preguntes
Margalida Forteza Bennasar
Cargo: Esports | CDM
foto
8 intervenciones
2.2.1. Expedient 24.2021 de Crèdit Extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals
3. Precs i preguntes
Juana Maria Perelló Trias
Cargo: Serveis Socials, Sanitat, Residència i Gent Gran | CDM
foto
2 intervenciones
3. Precs i preguntes
Mariano Juan Serra Sabater
Cargo: Educació, Joventut, Policia, Escola Música | CDM
foto
3 intervenciones
3. Precs i preguntes
Andrés Pedro Cantarellas Tugores
Cargo: Urbanisme, Obres, Brigada Municipal, Cementeri | EL PI
foto
4 intervenciones
3. Precs i preguntes
Rafael Gelabert Boyeras
Cargo: Regidor | UIM
foto
23 intervenciones
2.1.1. Requeriment a la Gerència del Ministerio de Justicia relativa a designació de secretari del jutjat de pau de Muro
2.1.2. Aprovació contracte de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar
2.2.1. Expedient 24.2021 de Crèdit Extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals
2.2.2. Expedient extrajudicial 10.2021
2.2.3. Omissió funció interventora de l’expedient 2021/1088 (despesa abastiment aigua potable zona costanera Platja de Muro)
2.2.4. Expedient 26.2021 de Suplement de Crèdit
2.3.1. Expedient de Reglament del transport urbà de galeres de tracció elèctrica
Bartolomé Moranta Riera
Cargo: Regidor | UIM
foto
1 intervenciones
3. Precs i preguntes
Margalida Portells Sastre
Cargo: Regidora | PSIB-PSOE
foto
8 intervenciones
3. Precs i preguntes
Martí Siquier Sastre
Cargo: Regidor | PSIB-PSOE
foto
13 intervenciones
2.1.1. Requeriment a la Gerència del Ministerio de Justicia relativa a designació de secretari del jutjat de pau de Muro
2.1.2. Aprovació contracte de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar
2.2.1. Expedient 24.2021 de Crèdit Extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals
2.2.2. Expedient extrajudicial 10.2021
2.2.3. Omissió funció interventora de l’expedient 2021/1088 (despesa abastiment aigua potable zona costanera Platja de Muro)
2.2.4. Expedient 26.2021 de Suplement de Crèdit
2.3.1. Expedient de Reglament del transport urbà de galeres de tracció elèctrica
3. Precs i preguntes
Miquel Àngel Tortell Frontera
Cargo: Regidor | MÉS-APIB
foto
24 intervenciones
2.1.1. Requeriment a la Gerència del Ministerio de Justicia relativa a designació de secretari del jutjat de pau de Muro
2.1.2. Aprovació contracte de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar
2.2.1. Expedient 24.2021 de Crèdit Extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals
2.2.2. Expedient extrajudicial 10.2021
2.2.3. Omissió funció interventora de l’expedient 2021/1088 (despesa abastiment aigua potable zona costanera Platja de Muro)
2.2.4. Expedient 26.2021 de Suplement de Crèdit
2.3.1. Expedient de Reglament del transport urbà de galeres de tracció elèctrica
Francisco Sabater Mulet
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
5 intervenciones
2.1.1. Requeriment a la Gerència del Ministerio de Justicia relativa a designació de secretari del jutjat de pau de Muro
2.1.2. Aprovació contracte de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar
2.3.1. Expedient de Reglament del transport urbà de galeres de tracció elèctrica
2.4.1. Restabliment de la realitat física alterada i el seu procediment sancionador, per les obres executades sense el pertinent títol habilitant a la parcel·la 660 del polígon 9
3. Precs i preguntes
José Gómez de la Cruz
Cargo: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
7 intervenciones
2.2.1. Expedient 24.2021 de Crèdit Extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals
2.2.2. Expedient extrajudicial 10.2021
2.2.3. Omissió funció interventora de l’expedient 2021/1088 (despesa abastiment aigua potable zona costanera Platja de Muro)
2.2.4. Expedient 26.2021 de Suplement de Crèdit
3. Precs i preguntes
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
9 intervenciones
1. Aprovació acta anterior 1.1. PLE2021/15 Ordinari 30/09/2021
2.1.1. Requeriment a la Gerència del Ministerio de Justicia relativa a designació de secretari del jutjat de pau de Muro
2.1.2. Aprovació contracte de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar
2.2.1. Expedient 24.2021 de Crèdit Extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals
2.2.2. Expedient extrajudicial 10.2021
2.2.3. Omissió funció interventora de l’expedient 2021/1088 (despesa abastiment aigua potable zona costanera Platja de Muro)
2.2.4. Expedient 26.2021 de Suplement de Crèdit
2.3.1. Expedient de Reglament del transport urbà de galeres de tracció elèctrica
2.4.1. Restabliment de la realitat física alterada i el seu procediment sancionador, per les obres executades sense el pertinent títol habilitant a la parcel·la 660 del polígon 9
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE MURO
21
(00:16:38)
CDM
59
(00:37:49)
EL PI
7
(00:10:58)
MÉS-APIB
24
(00:33:11)
PP
1
(00:00:21)
PSIB-PSOE
21
(00:23:18)
UIM
24
(00:42:47)