logo
digiacta
buscar
Año
Ple Extraordinari del 14 de juliol de 2023
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
6 intervenciones
foto
Secretari
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:40)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:02:58)
Copiar URL
11 intervenciones
foto
Secretari
AJUNTAMENT DE MURO
(00:04:04)
Copiar URL
foto
Secretari
AJUNTAMENT DE MURO
(00:05:30)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:08:33)
Copiar URL
10 intervenciones
14 intervenciones
6 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:29:43)
Copiar URL
foto
Secretari
AJUNTAMENT DE MURO
(00:30:03)
Copiar URL
foto
Secretari
AJUNTAMENT DE MURO
(00:37:30)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Miquel Porquer Tugores
Cargo: Alcalde - President | EL PI
foto
21 intervenciones
1.1.1. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l’explotació del bar amb banys públics «BALNEARI 2» situat a Platja De Muro, mitjançant procediment restringit (exp. 5/2023). Requeriment d’esmena de deficiències
1.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l’explotació del bar amb banyspúblics «BALNEARI 7» situat a Platja De Muro, mitjançant procediment restringit (exp. 9/2023). Donar per retirada l’oferta i nou requeriment de presentació de documentació.
1.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 6
1.2.2. Aprovació expedient 29-23 crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
2.1.1. Nou sorteig de diferents càrrecs de meses electorals de eleccions generals de 23 de juliol de 2023
Antoni Serra Sastre
Cargo: Regidor | CDM
foto
2 intervenciones
1.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 6
1.2.2. Aprovació expedient 29-23 crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
Rafel Gelabert Boyeras
Cargo: Regidor | UIM
foto
1 intervenciones
1.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 6
Martí Siquier Sastre
Cargo: Regidor | PSIB-PSOE
foto
7 intervenciones
1.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l’explotació del bar amb banyspúblics «BALNEARI 7» situat a Platja De Muro, mitjançant procediment restringit (exp. 9/2023). Donar per retirada l’oferta i nou requeriment de presentació de documentació.
1.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 6
1.2.2. Aprovació expedient 29-23 crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
Miquel Àngel Tortell Frontera
Cargo: Regidor | MÉS-APIB
foto
4 intervenciones
1.1.1. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l’explotació del bar amb banys públics «BALNEARI 2» situat a Platja De Muro, mitjançant procediment restringit (exp. 5/2023). Requeriment d’esmena de deficiències
1.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 6
1.2.2. Aprovació expedient 29-23 crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
Secretari
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
5 intervenciones
1.1.1. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l’explotació del bar amb banys públics «BALNEARI 2» situat a Platja De Muro, mitjançant procediment restringit (exp. 5/2023). Requeriment d’esmena de deficiències
1.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l’explotació del bar amb banyspúblics «BALNEARI 7» situat a Platja De Muro, mitjançant procediment restringit (exp. 9/2023). Donar per retirada l’oferta i nou requeriment de presentació de documentació.
2.1.1. Nou sorteig de diferents càrrecs de meses electorals de eleccions generals de 23 de juliol de 2023
Interventor
Cargo: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
2 intervenciones
1.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 6
1.2.2. Aprovació expedient 29-23 crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
5 intervenciones
1.1.1. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l’explotació del bar amb banys públics «BALNEARI 2» situat a Platja De Muro, mitjançant procediment restringit (exp. 5/2023). Requeriment d’esmena de deficiències
1.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l’explotació del bar amb banyspúblics «BALNEARI 7» situat a Platja De Muro, mitjançant procediment restringit (exp. 9/2023). Donar per retirada l’oferta i nou requeriment de presentació de documentació.
1.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 6
1.2.2. Aprovació expedient 29-23 crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
2.1.1. Nou sorteig de diferents càrrecs de meses electorals de eleccions generals de 23 de juliol de 2023
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE MURO
12
(00:13:15)
CDM
2
(00:00:43)
EL PI
21
(00:11:43)
MÉS-APIB
4
(00:03:02)
PSIB-PSOE
7
(00:03:34)
UIM
1
(00:01:23)