logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 30 de març de 2023
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
1. Aprovació acta anterior
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:24)
Copiar URL
1. Aprovació acta anterior
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:50)
Copiar URL
7 intervenciones
4 intervenciones
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(00:04:57)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:06:41)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(00:07:06)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:08:00)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(00:09:01)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:09:34)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(00:10:00)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:10:41)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(00:11:04)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:11:28)
Copiar URL
2.2. Comptes i Hisenda
8 intervenciones
8 intervenciones
8 intervenciones
9 intervenciones
8 intervenciones
14 intervenciones
4 intervenciones
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(01:30:01)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(01:31:31)
Copiar URL
12 intervenciones
76 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Miguel Porquer Tugores
Cargo: Batle | EL PI
foto
68 intervenciones
1.1. PLE2023/3 Ordinari 23/02/2023
1.2. PLE2023/4 Extraordinari amb urgència 06/03/2023
2.1.1. Expedient de contractació patrimonial per la cessió de l’explotació del bar de la tercera edat. Classificació d’ofertes i requeriment documentació
2.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l’explotació del bar amb banys públics «Balneari 1» situat a Platja de Muro. Selecció i invitació licitadors
2.1.3. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l’explotació del bar amb banys públics «Balneari 3» situat a Platja de Muro. Selecció i invitació licitadors.
2.1.4. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l’explotació del bar amb banys públics «Balneari 5» situat a Platja de Muro. Selecció i invitació licitadors
2.1.5. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l’explotació del bar amb banys públics «Balneari 6» situat a Platja de Muro. Selecció i invitació licitadors
2.1.6. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l’explotació del bar i minigolf amb banys públics «Balneari 8» situat a Platja de Muro. Selecció i invitació licitadors
2.2.1. Donar compte liquidació pressupost 2022
2.2.2. Donar compte incorporació romanents de crèdit 2022
2.2.3. Convalidació actes omissió funció interventora de l’expedient de contractació de l’obra per a la construcció d’escola d’educació infantil 0-3 anys
2.2.4. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial de crèdit 3/3023
2.2.5. Aprovació expedient 8/2023 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
2.3.1. Incoació expedient sancionador per incompliments en el contracte de concessió de recollida de residus, gestió de parcs verds, recollida i gestió de papereres del municipi i neteja viària del nucli de Muro
2.4.1. Aprovació text inicial de conveni urbanístic per a la cessió de terrenys per futura zona verda pública al passeig de Bateman i carrer Rodríguez de la Fuente de la Platja de Muro
3. Moció d'urgència
Antoni Serra Sastre
Cargo: Regidor | CDM
foto
5 intervenciones
2.3.1. Incoació expedient sancionador per incompliments en el contracte de concessió de recollida de residus, gestió de parcs verds, recollida i gestió de papereres del municipi i neteja viària del nucli de Muro
3. Precs i preguntes
Margarita Ballester Bauzá
Cargo: Platja, Protecció Civil, Comerç, Participació | PP
foto
1 intervenciones
3. Precs i preguntes
Margalida Forteza Bennasar
Cargo: Esports | CDM
foto
3 intervenciones
3. Precs i preguntes
Juana Maria Perelló Trias
Cargo: Serveis Socials, Sanitat, Residència i Gent Gran | CDM
foto
1 intervenciones
3. Moció d'urgència
Mariano Juan Serra Sabater
Cargo: Educació, Joventut, Policia, Escola Música | CDM
foto
2 intervenciones
3. Precs i preguntes
Andrés Pedro Cantarellas Tugores
Cargo: Urbanisme, Obres, Brigada Municipal, Cementeri | EL PI
foto
1 intervenciones
3. Precs i preguntes
Rafael Gelabert Boyeras
Cargo: Regidor | UIM
foto
16 intervenciones
2.1.1. Expedient de contractació patrimonial per la cessió de l’explotació del bar de la tercera edat. Classificació d’ofertes i requeriment documentació
2.2.1. Donar compte liquidació pressupost 2022
2.2.3. Convalidació actes omissió funció interventora de l’expedient de contractació de l’obra per a la construcció d’escola d’educació infantil 0-3 anys
2.2.4. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial de crèdit 3/3023
2.2.5. Aprovació expedient 8/2023 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
2.3.1. Incoació expedient sancionador per incompliments en el contracte de concessió de recollida de residus, gestió de parcs verds, recollida i gestió de papereres del municipi i neteja viària del nucli de Muro
3. Moció d'urgència
3. Precs i preguntes
Martí Siquier Sastre
Cargo: Regidor | PSIB-PSOE
foto
32 intervenciones
2.1.1. Expedient de contractació patrimonial per la cessió de l’explotació del bar de la tercera edat. Classificació d’ofertes i requeriment documentació
2.2.1. Donar compte liquidació pressupost 2022
2.2.2. Donar compte incorporació romanents de crèdit 2022
2.2.3. Convalidació actes omissió funció interventora de l’expedient de contractació de l’obra per a la construcció d’escola d’educació infantil 0-3 anys
2.2.4. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial de crèdit 3/3023
2.2.5. Aprovació expedient 8/2023 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
2.3.1. Incoació expedient sancionador per incompliments en el contracte de concessió de recollida de residus, gestió de parcs verds, recollida i gestió de papereres del municipi i neteja viària del nucli de Muro
Miquel Àngel Tortell Frontera
Cargo: Regidor | MÉS-APIB
foto
17 intervenciones
2.1.1. Expedient de contractació patrimonial per la cessió de l’explotació del bar de la tercera edat. Classificació d’ofertes i requeriment documentació
2.2.1. Donar compte liquidació pressupost 2022
2.2.2. Donar compte incorporació romanents de crèdit 2022
2.2.3. Convalidació actes omissió funció interventora de l’expedient de contractació de l’obra per a la construcció d’escola d’educació infantil 0-3 anys
2.2.4. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial de crèdit 3/3023
2.2.5. Aprovació expedient 8/2023 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
2.3.1. Incoació expedient sancionador per incompliments en el contracte de concessió de recollida de residus, gestió de parcs verds, recollida i gestió de papereres del municipi i neteja viària del nucli de Muro
3. Moció d'urgència
3. Precs i preguntes
Francisco Sabater Mulet
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
10 intervenciones
2.1.1. Expedient de contractació patrimonial per la cessió de l’explotació del bar de la tercera edat. Classificació d’ofertes i requeriment documentació
2.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l’explotació del bar amb banys públics «Balneari 1» situat a Platja de Muro. Selecció i invitació licitadors
2.1.3. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l’explotació del bar amb banys públics «Balneari 3» situat a Platja de Muro. Selecció i invitació licitadors.
2.1.4. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l’explotació del bar amb banys públics «Balneari 5» situat a Platja de Muro. Selecció i invitació licitadors
2.1.5. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l’explotació del bar amb banys públics «Balneari 6» situat a Platja de Muro. Selecció i invitació licitadors
2.1.6. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l’explotació del bar i minigolf amb banys públics «Balneari 8» situat a Platja de Muro. Selecció i invitació licitadors
2.2.4. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial de crèdit 3/3023
2.3.1. Incoació expedient sancionador per incompliments en el contracte de concessió de recollida de residus, gestió de parcs verds, recollida i gestió de papereres del municipi i neteja viària del nucli de Muro
2.4.1. Aprovació text inicial de conveni urbanístic per a la cessió de terrenys per futura zona verda pública al passeig de Bateman i carrer Rodríguez de la Fuente de la Platja de Muro
José Gómez de la Cruz
Cargo: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
4 intervenciones
2.2.1. Donar compte liquidació pressupost 2022
2.2.2. Donar compte incorporació romanents de crèdit 2022
2.2.3. Convalidació actes omissió funció interventora de l’expedient de contractació de l’obra per a la construcció d’escola d’educació infantil 0-3 anys
2.2.5. Aprovació expedient 8/2023 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
15 intervenciones
1.1. PLE2023/3 Ordinari 23/02/2023
1.2. PLE2023/4 Extraordinari amb urgència 06/03/2023
2.1.1. Expedient de contractació patrimonial per la cessió de l’explotació del bar de la tercera edat. Classificació d’ofertes i requeriment documentació
2.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l’explotació del bar amb banys públics «Balneari 1» situat a Platja de Muro. Selecció i invitació licitadors
2.1.3. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l’explotació del bar amb banys públics «Balneari 3» situat a Platja de Muro. Selecció i invitació licitadors.
2.1.4. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l’explotació del bar amb banys públics «Balneari 5» situat a Platja de Muro. Selecció i invitació licitadors
2.1.5. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l’explotació del bar amb banys públics «Balneari 6» situat a Platja de Muro. Selecció i invitació licitadors
2.1.6. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l’explotació del bar i minigolf amb banys públics «Balneari 8» situat a Platja de Muro. Selecció i invitació licitadors
2.2.3. Convalidació actes omissió funció interventora de l’expedient de contractació de l’obra per a la construcció d’escola d’educació infantil 0-3 anys
2.2.4. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial de crèdit 3/3023
2.2.5. Aprovació expedient 8/2023 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
2.3.1. Incoació expedient sancionador per incompliments en el contracte de concessió de recollida de residus, gestió de parcs verds, recollida i gestió de papereres del municipi i neteja viària del nucli de Muro
2.4.1. Aprovació text inicial de conveni urbanístic per a la cessió de terrenys per futura zona verda pública al passeig de Bateman i carrer Rodríguez de la Fuente de la Platja de Muro
3. Moció d'urgència
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE MURO
29
(00:20:40)
CDM
11
(00:09:09)
EL PI
69
(00:57:27)
MÉS-APIB
17
(00:29:45)
PP
1
(00:00:25)
PSIB-PSOE
32
(00:35:04)
UIM
16
(00:20:38)