logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 30 de juny de 2022
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
1. Aprovació actes anteriors
7 intervenciones
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:42)
Copiar URL
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:42)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:48)
Copiar URL
1. Aprovació actes anteriors
3 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:01:23)
Copiar URL
9 intervenciones
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(00:01:45)
Copiar URL
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(00:01:45)
Copiar URL
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(00:03:02)
Copiar URL
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(00:03:02)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:03:15)
Copiar URL
14 intervenciones
5 intervenciones
9 intervenciones
19 intervenciones
9 intervenciones
3 intervenciones
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(00:48:40)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:49:51)
Copiar URL
0 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Miguel Porquer Tugores
Cargo: Batle | EL PI
foto
28 intervenciones
1.1. PLE2022/10 Extraordinari 12/05/2022
1.2. PLE2022/11 Ordinari 26/05/2022
2.1.1. Creació de la comissió informativa de Policia i Seguretat Ciutadana
2.1.2. Requeriment a la Gerència del Ministeri de Justícia relatiu a designació d'oficial al servei de l'administració de justícia per a desenvolupar la funció de secretaria del Jutjat de Pau de Muro
2.2.1. Informe de l'estat d’execució del Pressupost municipal 1 trimestre 2022
2.2.2. Expedient 15/2022 de crèdits extraordinaris i suplement
2.2.3. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 4.2022
2.3.1. Recurs de reposició presentat per l’UTE SU MURO en relació a la sol·licitud de revisió de preus del contracte de recollida de residus i neteja viària
2.4.1. Recurs de reposició presentat dintre de l’expedient sancionador i de restabliment de la realitat física alterada, per les obres executades sense el pertinent títol habilitant a la parcel·la 704 del polígon 9
Antoni Serra Sastre
Cargo: Regidor | CDM
foto
3 intervenciones
2.1.2. Requeriment a la Gerència del Ministeri de Justícia relatiu a designació d'oficial al servei de l'administració de justícia per a desenvolupar la funció de secretaria del Jutjat de Pau de Muro
2.2.3. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 4.2022
2.3.1. Recurs de reposició presentat per l’UTE SU MURO en relació a la sol·licitud de revisió de preus del contracte de recollida de residus i neteja viària
Margarita Ballester Bauzá
Cargo: Platja, Protecció Civil, Comerç, Participació | PP
foto
1 intervenciones
2.1.2. Requeriment a la Gerència del Ministeri de Justícia relatiu a designació d'oficial al servei de l'administració de justícia per a desenvolupar la funció de secretaria del Jutjat de Pau de Muro
Margalida Forteza Bennasar
Cargo: Esports | CDM
foto
1 intervenciones
2.2.2. Expedient 15/2022 de crèdits extraordinaris i suplement
Juana Maria Perelló Trias
Cargo: Serveis Socials, Sanitat, Residència i Gent Gran | CDM
foto
4 intervenciones
2.2.3. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 4.2022
Rafael Gelabert Boyeras
Cargo: Regidor | UIM
foto
4 intervenciones
2.1.2. Requeriment a la Gerència del Ministeri de Justícia relatiu a designació d'oficial al servei de l'administració de justícia per a desenvolupar la funció de secretaria del Jutjat de Pau de Muro
2.2.2. Expedient 15/2022 de crèdits extraordinaris i suplement
2.2.3. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 4.2022
2.3.1. Recurs de reposició presentat per l’UTE SU MURO en relació a la sol·licitud de revisió de preus del contracte de recollida de residus i neteja viària
Martí Siquier Sastre
Cargo: Regidor | PSIB-PSOE
foto
11 intervenciones
1.1. PLE2022/10 Extraordinari 12/05/2022
2.1.2. Requeriment a la Gerència del Ministeri de Justícia relatiu a designació d'oficial al servei de l'administració de justícia per a desenvolupar la funció de secretaria del Jutjat de Pau de Muro
2.2.1. Informe de l'estat d’execució del Pressupost municipal 1 trimestre 2022
2.2.2. Expedient 15/2022 de crèdits extraordinaris i suplement
2.2.3. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 4.2022
2.3.1. Recurs de reposició presentat per l’UTE SU MURO en relació a la sol·licitud de revisió de preus del contracte de recollida de residus i neteja viària
Miquel Àngel Tortell Frontera
Cargo: Regidor | MÉS-APIB
foto
2 intervenciones
2.1.2. Requeriment a la Gerència del Ministeri de Justícia relatiu a designació d'oficial al servei de l'administració de justícia per a desenvolupar la funció de secretaria del Jutjat de Pau de Muro
2.2.3. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 4.2022
Maria del Mar Riera Gelabert
Cargo: Regidora | MÉS-APIB
foto
3 intervenciones
2.2.2. Expedient 15/2022 de crèdits extraordinaris i suplement
2.2.3. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 4.2022
2.3.1. Recurs de reposició presentat per l’UTE SU MURO en relació a la sol·licitud de revisió de preus del contracte de recollida de residus i neteja viària
Francisco Sabater Mulet
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
10 intervenciones
1.1. PLE2022/10 Extraordinari 12/05/2022
2.1.1. Creació de la comissió informativa de Policia i Seguretat Ciutadana
2.1.2. Requeriment a la Gerència del Ministeri de Justícia relatiu a designació d'oficial al servei de l'administració de justícia per a desenvolupar la funció de secretaria del Jutjat de Pau de Muro
2.3.1. Recurs de reposició presentat per l’UTE SU MURO en relació a la sol·licitud de revisió de preus del contracte de recollida de residus i neteja viària
2.4.1. Recurs de reposició presentat dintre de l’expedient sancionador i de restabliment de la realitat física alterada, per les obres executades sense el pertinent títol habilitant a la parcel·la 704 del polígon 9
José Gómez de la Cruz
Cargo: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
3 intervenciones
2.2.1. Informe de l'estat d’execució del Pressupost municipal 1 trimestre 2022
2.2.2. Expedient 15/2022 de crèdits extraordinaris i suplement
2.2.3. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 4.2022
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
8 intervenciones
1.1. PLE2022/10 Extraordinari 12/05/2022
1.2. PLE2022/11 Ordinari 26/05/2022
2.1.1. Creació de la comissió informativa de Policia i Seguretat Ciutadana
2.1.2. Requeriment a la Gerència del Ministeri de Justícia relatiu a designació d'oficial al servei de l'administració de justícia per a desenvolupar la funció de secretaria del Jutjat de Pau de Muro
2.2.2. Expedient 15/2022 de crèdits extraordinaris i suplement
2.2.3. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 4.2022
2.3.1. Recurs de reposició presentat per l’UTE SU MURO en relació a la sol·licitud de revisió de preus del contracte de recollida de residus i neteja viària
2.4.1. Recurs de reposició presentat dintre de l’expedient sancionador i de restabliment de la realitat física alterada, per les obres executades sense el pertinent títol habilitant a la parcel·la 704 del polígon 9
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE MURO
21
(00:11:36)
CDM
8
(00:04:55)
EL PI
28
(00:12:54)
MÉS-APIB
5
(00:01:57)
PP
1
(00:00:12)
PSIB-PSOE
11
(00:07:55)
UIM
4
(00:10:55)