logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 28 d'abril de 2022
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
1. Aprovació actes anteriors
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:48)
Copiar URL
1. Aprovació actes anteriors
3 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:01:49)
Copiar URL
1. Aprovació actes anteriors
8 intervenciones
3 intervenciones
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(00:05:46)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:06:35)
Copiar URL
6 intervenciones
9 intervenciones
2.3. Medi Ambient i Agricultura
11 intervenciones
2.3. Medi Ambient i Agricultura
17 intervenciones
7 intervenciones
14 intervenciones
0 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Miguel Porquer Tugores
Cargo: Batle | EL PI
foto
27 intervenciones
1.1. PLE2022/6 Ordinari 31/03/2022
1.2. PLE2022/7 Extraordinari amb urgència 06/04/2022
1.3. PLE2022/8 Extraordinari amb urgència 13/04/2022
2.1.1. Sol·licitud de pròrroga del contracte d'explotació del bar-cafeteria situat al Poliesportiu Municipal de Muro de data 1 d'octubre de 2018
2.2.1. Expedient 10/2022 de transferències de crèdit i modificació quantitat global del complement de productivitat
2.2.2. Expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits 9/2022
2.3.1. Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua de Muro
2.3.2. Revisió preus UTE SU MURO
2.3.3. Conveni de col·laboració entre l'Institut Balear de l'Energia i l'Ajuntament de Muro per a la millora i el manteniment del sistema públic de recàrregues per a vehicles elèctrics a les Illes Balears
2.3.4. Gestió del servei de subministrament i distribució domiciliària d'aigua potable a Platja de Muro
Antoni Serra Sastre
Cargo: Regidor | CDM
foto
4 intervenciones
2.3.1. Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua de Muro
2.3.2. Revisió preus UTE SU MURO
2.3.4. Gestió del servei de subministrament i distribució domiciliària d'aigua potable a Platja de Muro
Margarita Ballester Bauzá
Cargo: Platja, Protecció Civil, Comerç, Participació | PP
foto
1 intervenciones
2.2.2. Expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits 9/2022
Andrés Pedro Cantarellas Tugores
Cargo: Urbanisme, Obres, Brigada Municipal, Cementeri | EL PI
foto
1 intervenciones
2.2.2. Expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits 9/2022
Rafael Gelabert Boyeras
Cargo: Regidor | UIM
foto
6 intervenciones
2.2.1. Expedient 10/2022 de transferències de crèdit i modificació quantitat global del complement de productivitat
2.2.2. Expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits 9/2022
2.3.1. Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua de Muro
2.3.2. Revisió preus UTE SU MURO
2.3.3. Conveni de col·laboració entre l'Institut Balear de l'Energia i l'Ajuntament de Muro per a la millora i el manteniment del sistema públic de recàrregues per a vehicles elèctrics a les Illes Balears
2.3.4. Gestió del servei de subministrament i distribució domiciliària d'aigua potable a Platja de Muro
Martí Siquier Sastre
Cargo: Regidor | PSIB-PSOE
foto
8 intervenciones
2.2.1. Expedient 10/2022 de transferències de crèdit i modificació quantitat global del complement de productivitat
2.2.2. Expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits 9/2022
2.3.1. Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua de Muro
2.3.2. Revisió preus UTE SU MURO
2.3.3. Conveni de col·laboració entre l'Institut Balear de l'Energia i l'Ajuntament de Muro per a la millora i el manteniment del sistema públic de recàrregues per a vehicles elèctrics a les Illes Balears
2.3.4. Gestió del servei de subministrament i distribució domiciliària d'aigua potable a Platja de Muro
Miquel Àngel Tortell Frontera
Cargo: Regidor | MÉS-APIB
foto
12 intervenciones
1.2. PLE2022/7 Extraordinari amb urgència 06/04/2022
1.3. PLE2022/8 Extraordinari amb urgència 13/04/2022
2.2.1. Expedient 10/2022 de transferències de crèdit i modificació quantitat global del complement de productivitat
2.2.2. Expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits 9/2022
2.3.1. Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua de Muro
2.3.2. Revisió preus UTE SU MURO
2.3.3. Conveni de col·laboració entre l'Institut Balear de l'Energia i l'Ajuntament de Muro per a la millora i el manteniment del sistema públic de recàrregues per a vehicles elèctrics a les Illes Balears
2.3.4. Gestió del servei de subministrament i distribució domiciliària d'aigua potable a Platja de Muro
Francisco Sabater Mulet
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
8 intervenciones
1.3. PLE2022/8 Extraordinari amb urgència 13/04/2022
2.1.1. Sol·licitud de pròrroga del contracte d'explotació del bar-cafeteria situat al Poliesportiu Municipal de Muro de data 1 d'octubre de 2018
2.3.1. Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua de Muro
2.3.2. Revisió preus UTE SU MURO
2.3.3. Conveni de col·laboració entre l'Institut Balear de l'Energia i l'Ajuntament de Muro per a la millora i el manteniment del sistema públic de recàrregues per a vehicles elèctrics a les Illes Balears
2.3.4. Gestió del servei de subministrament i distribució domiciliària d'aigua potable a Platja de Muro
José Gómez de la Cruz
Cargo: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
3 intervenciones
2.2.1. Expedient 10/2022 de transferències de crèdit i modificació quantitat global del complement de productivitat
2.2.2. Expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits 9/2022
2.3.2. Revisió preus UTE SU MURO
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
10 intervenciones
1.1. PLE2022/6 Ordinari 31/03/2022
1.2. PLE2022/7 Extraordinari amb urgència 06/04/2022
1.3. PLE2022/8 Extraordinari amb urgència 13/04/2022
2.1.1. Sol·licitud de pròrroga del contracte d'explotació del bar-cafeteria situat al Poliesportiu Municipal de Muro de data 1 d'octubre de 2018
2.2.1. Expedient 10/2022 de transferències de crèdit i modificació quantitat global del complement de productivitat
2.2.2. Expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits 9/2022
2.3.1. Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua de Muro
2.3.2. Revisió preus UTE SU MURO
2.3.3. Conveni de col·laboració entre l'Institut Balear de l'Energia i l'Ajuntament de Muro per a la millora i el manteniment del sistema públic de recàrregues per a vehicles elèctrics a les Illes Balears
2.3.4. Gestió del servei de subministrament i distribució domiciliària d'aigua potable a Platja de Muro
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE MURO
21
(00:14:48)
CDM
4
(00:02:03)
EL PI
28
(00:26:21)
MÉS-APIB
12
(00:22:26)
PP
1
(00:01:02)
PSIB-PSOE
8
(00:08:21)
UIM
6
(00:16:28)