logo
digiacta
buscar
Año
Ple Extraordinari del 13 d'abril de 2022
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:21)
Copiar URL
10 intervenciones
4 intervenciones
15 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Miguel Porquer Tugores
Cargo: Batle | EL PI
foto
11 intervenciones
1. Ratificació de la urgència de la sessió
1.1.1. Aprovació de l’informe tècnic relatiu a l’expedient de partió dels béns de domini públic marítim-terrestre del tram de costa d’uns sis-cents vint-i-sis (626) metres de longitud, en la barra de tancament de l’Albufera de Muro, zona des Comú (tram 3 de Muro), en el TM de Muro, illa de Mallorca (Illes Balears)
1.1.2. Al·legacions a la partió del domini públic marítim-terrestre de la Zona de Es Comú i La Caseta dels Capellans (tram 3 de Muro), sol·licitant la NO INCLUSIÓ de la zona denominada "La Caseta dels Capellans" dins el DOMINI PÚBLIC MARÍTIM-TERRESTRE
2.1.1. Aprovació de l’informe jurídic en relació a la possibilitat d’efectuar un «deslinde» marí-tim -terrestre sobre el bé comunal de la Caseta dels Capellans.
Antoni Serra Sastre
Cargo: Regidor | CDM
foto
3 intervenciones
1.1.1. Aprovació de l’informe tècnic relatiu a l’expedient de partió dels béns de domini públic marítim-terrestre del tram de costa d’uns sis-cents vint-i-sis (626) metres de longitud, en la barra de tancament de l’Albufera de Muro, zona des Comú (tram 3 de Muro), en el TM de Muro, illa de Mallorca (Illes Balears)
2.1.1. Aprovació de l’informe jurídic en relació a la possibilitat d’efectuar un «deslinde» marí-tim -terrestre sobre el bé comunal de la Caseta dels Capellans.
Margarita Ballester Bauzá
Cargo: Platja, Protecció Civil, Comerç, Participació | PP
foto
2 intervenciones
1.1.1. Aprovació de l’informe tècnic relatiu a l’expedient de partió dels béns de domini públic marítim-terrestre del tram de costa d’uns sis-cents vint-i-sis (626) metres de longitud, en la barra de tancament de l’Albufera de Muro, zona des Comú (tram 3 de Muro), en el TM de Muro, illa de Mallorca (Illes Balears)
2.1.1. Aprovació de l’informe jurídic en relació a la possibilitat d’efectuar un «deslinde» marí-tim -terrestre sobre el bé comunal de la Caseta dels Capellans.
Margalida Forteza Bennasar
Cargo: Esports | CDM
foto
1 intervenciones
2.1.1. Aprovació de l’informe jurídic en relació a la possibilitat d’efectuar un «deslinde» marí-tim -terrestre sobre el bé comunal de la Caseta dels Capellans.
Rafael Gelabert Boyeras
Cargo: Regidor | UIM
foto
2 intervenciones
1.1.1. Aprovació de l’informe tècnic relatiu a l’expedient de partió dels béns de domini públic marítim-terrestre del tram de costa d’uns sis-cents vint-i-sis (626) metres de longitud, en la barra de tancament de l’Albufera de Muro, zona des Comú (tram 3 de Muro), en el TM de Muro, illa de Mallorca (Illes Balears)
2.1.1. Aprovació de l’informe jurídic en relació a la possibilitat d’efectuar un «deslinde» marí-tim -terrestre sobre el bé comunal de la Caseta dels Capellans.
Margalida Portells Sastre
Cargo: Regidora | PSIB-PSOE
foto
1 intervenciones
2.1.1. Aprovació de l’informe jurídic en relació a la possibilitat d’efectuar un «deslinde» marí-tim -terrestre sobre el bé comunal de la Caseta dels Capellans.
Martí Siquier Sastre
Cargo: Regidor | PSIB-PSOE
foto
2 intervenciones
1.1.1. Aprovació de l’informe tècnic relatiu a l’expedient de partió dels béns de domini públic marítim-terrestre del tram de costa d’uns sis-cents vint-i-sis (626) metres de longitud, en la barra de tancament de l’Albufera de Muro, zona des Comú (tram 3 de Muro), en el TM de Muro, illa de Mallorca (Illes Balears)
2.1.1. Aprovació de l’informe jurídic en relació a la possibilitat d’efectuar un «deslinde» marí-tim -terrestre sobre el bé comunal de la Caseta dels Capellans.
Miquel Àngel Tortell Frontera
Cargo: Regidor | MÉS-APIB
foto
3 intervenciones
1.1.1. Aprovació de l’informe tècnic relatiu a l’expedient de partió dels béns de domini públic marítim-terrestre del tram de costa d’uns sis-cents vint-i-sis (626) metres de longitud, en la barra de tancament de l’Albufera de Muro, zona des Comú (tram 3 de Muro), en el TM de Muro, illa de Mallorca (Illes Balears)
1.1.2. Al·legacions a la partió del domini públic marítim-terrestre de la Zona de Es Comú i La Caseta dels Capellans (tram 3 de Muro), sol·licitant la NO INCLUSIÓ de la zona denominada "La Caseta dels Capellans" dins el DOMINI PÚBLIC MARÍTIM-TERRESTRE
2.1.1. Aprovació de l’informe jurídic en relació a la possibilitat d’efectuar un «deslinde» marí-tim -terrestre sobre el bé comunal de la Caseta dels Capellans.
Francisco Sabater Mulet
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
1 intervenciones
1.1.1. Aprovació de l’informe tècnic relatiu a l’expedient de partió dels béns de domini públic marítim-terrestre del tram de costa d’uns sis-cents vint-i-sis (626) metres de longitud, en la barra de tancament de l’Albufera de Muro, zona des Comú (tram 3 de Muro), en el TM de Muro, illa de Mallorca (Illes Balears)
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
5 intervenciones
1. Ratificació de la urgència de la sessió
1.1.1. Aprovació de l’informe tècnic relatiu a l’expedient de partió dels béns de domini públic marítim-terrestre del tram de costa d’uns sis-cents vint-i-sis (626) metres de longitud, en la barra de tancament de l’Albufera de Muro, zona des Comú (tram 3 de Muro), en el TM de Muro, illa de Mallorca (Illes Balears)
1.1.2. Al·legacions a la partió del domini públic marítim-terrestre de la Zona de Es Comú i La Caseta dels Capellans (tram 3 de Muro), sol·licitant la NO INCLUSIÓ de la zona denominada "La Caseta dels Capellans" dins el DOMINI PÚBLIC MARÍTIM-TERRESTRE
2.1.1. Aprovació de l’informe jurídic en relació a la possibilitat d’efectuar un «deslinde» marí-tim -terrestre sobre el bé comunal de la Caseta dels Capellans.
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE MURO
6
(00:03:02)
CDM
4
(00:05:04)
EL PI
11
(00:08:07)
MÉS-APIB
3
(00:08:57)
PP
2
(00:00:52)
PSIB-PSOE
3
(00:05:42)
UIM
2
(00:08:01)