logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 22 de març de 2024
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
1.1. PLE2024/3 Extraordinari 15/02/2024
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:28)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:47)
Copiar URL
11 intervenciones
8 intervenciones
8 intervenciones
11 intervenciones
16 intervenciones
5 intervenciones
65 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Miquel Porquer Tugores
Cargo: Alcalde - President | EL PI
foto
53 intervenciones
1. Aprovació actes anteriors
1.2. PLE2024/4 Ordinari 28/02/2024
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Modificació parcial Relació de Llocs de Treball. Cap de Cuina i Cuiner/a
2.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis amb obra i explotació d'un parc infantil a la parcel·la municipal 15-DE02 de Platja de Muro. Adjudicació
2.1.3. Proposta grup municipal EL PI per l'adopció de les mesures necessàries per impedir cap nova gran superfície comercial o ampliacions de les existents a les entrades i sortides de Palma
2.2. Comptes i Hisenda 2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 3
2.2.2. Donar compte de la liquidació del pressupost 2023
3.1.1. Moció d’urgència del grup municipal MÉS PER MURO sobre manteniment del 31 de desembre per a la diada de Mallorca.
Maria del Carmen Martinez Portaz
Cargo: Regidora | EL PI
foto
1 intervenciones
4. Precs i preguntes
Bàrbara Amorós Cladera
Cargo: Regidora | EL PI
foto
1 intervenciones
4. Precs i preguntes
Antoni Serra Sastre
Cargo: Regidor | CDM
foto
6 intervenciones
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Modificació parcial Relació de Llocs de Treball. Cap de Cuina i Cuiner/a
2.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis amb obra i explotació d'un parc infantil a la parcel·la municipal 15-DE02 de Platja de Muro. Adjudicació
2.1.3. Proposta grup municipal EL PI per l'adopció de les mesures necessàries per impedir cap nova gran superfície comercial o ampliacions de les existents a les entrades i sortides de Palma
3.1.1. Moció d’urgència del grup municipal MÉS PER MURO sobre manteniment del 31 de desembre per a la diada de Mallorca.
4. Precs i preguntes
Jerónimo Florit Moragues
Cargo: Regidor | CDM
foto
6 intervenciones
2.2.2. Donar compte de la liquidació del pressupost 2023
4. Precs i preguntes
Margarita Socias Petro
Cargo: Regidora | CDM
foto
2 intervenciones
4. Precs i preguntes
Rafel Gelabert Boyeras
Cargo: Regidor | UIM
foto
1 intervenciones
2.1.3. Proposta grup municipal EL PI per l'adopció de les mesures necessàries per impedir cap nova gran superfície comercial o ampliacions de les existents a les entrades i sortides de Palma
Bartolomé Moranta Riera
Cargo: Regidor | UIM
foto
1 intervenciones
4. Precs i preguntes
Martí Siquier Sastre
Cargo: Regidor | PSIB-PSOE
foto
23 intervenciones
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Modificació parcial Relació de Llocs de Treball. Cap de Cuina i Cuiner/a
2.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis amb obra i explotació d'un parc infantil a la parcel·la municipal 15-DE02 de Platja de Muro. Adjudicació
2.1.3. Proposta grup municipal EL PI per l'adopció de les mesures necessàries per impedir cap nova gran superfície comercial o ampliacions de les existents a les entrades i sortides de Palma
2.2. Comptes i Hisenda 2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 3
2.2.2. Donar compte de la liquidació del pressupost 2023
3.1.1. Moció d’urgència del grup municipal MÉS PER MURO sobre manteniment del 31 de desembre per a la diada de Mallorca.
Margarita Portells Sastre
Cargo: Regidora | PSIB-PSOE
foto
1 intervenciones
4. Precs i preguntes
Margarita Ballester Bauzá
Cargo: Regidora | PP
foto
4 intervenciones
2.1.3. Proposta grup municipal EL PI per l'adopció de les mesures necessàries per impedir cap nova gran superfície comercial o ampliacions de les existents a les entrades i sortides de Palma
4. Precs i preguntes
Miquel Àngel Tortell Frontera
Cargo: Regidor | MÉS-APIB
foto
18 intervenciones
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Modificació parcial Relació de Llocs de Treball. Cap de Cuina i Cuiner/a
2.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis amb obra i explotació d'un parc infantil a la parcel·la municipal 15-DE02 de Platja de Muro. Adjudicació
2.1.3. Proposta grup municipal EL PI per l'adopció de les mesures necessàries per impedir cap nova gran superfície comercial o ampliacions de les existents a les entrades i sortides de Palma
2.2. Comptes i Hisenda 2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 3
2.2.2. Donar compte de la liquidació del pressupost 2023
3.1.1. Moció d’urgència del grup municipal MÉS PER MURO sobre manteniment del 31 de desembre per a la diada de Mallorca.
Secretari
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
2 intervenciones
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Modificació parcial Relació de Llocs de Treball. Cap de Cuina i Cuiner/a
2.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis amb obra i explotació d'un parc infantil a la parcel·la municipal 15-DE02 de Platja de Muro. Adjudicació
Interventor
Cargo: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
2 intervenciones
2.2. Comptes i Hisenda 2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 3
2.2.2. Donar compte de la liquidació del pressupost 2023
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
7 intervenciones
1. Aprovació actes anteriors
1.2. PLE2024/4 Ordinari 28/02/2024
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Modificació parcial Relació de Llocs de Treball. Cap de Cuina i Cuiner/a
2.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis amb obra i explotació d'un parc infantil a la parcel·la municipal 15-DE02 de Platja de Muro. Adjudicació
2.1.3. Proposta grup municipal EL PI per l'adopció de les mesures necessàries per impedir cap nova gran superfície comercial o ampliacions de les existents a les entrades i sortides de Palma
2.2. Comptes i Hisenda 2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 3
3.1.1. Moció d’urgència del grup municipal MÉS PER MURO sobre manteniment del 31 de desembre per a la diada de Mallorca.
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE MURO
11
(00:08:13)
CDM
14
(00:13:49)
EL PI
55
(01:08:28)
MÉS-APIB
18
(00:32:20)
PP
4
(00:03:14)
PSIB-PSOE
24
(00:40:43)
UIM
2
(00:00:54)