logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 25 de gener de 2024
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:38)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:58)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:01:33)
Copiar URL
10 intervencions
8 intervencions
89 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Miquel Porquer Tugores
Càrrec: Alcalde - President | EL PI
foto
44 intervencions
1. Aprovació actes anteriors
2.1.1. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 26.12.2023 relatiu a nomenament d'advocada i procuradora, i personació al recurs contenciós-administratiu interposat pel Sr. Gabriel Oliver Mir contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 27.04.2023 d’aprovació de la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball (procediment abreujat 713/2023)
2.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis amb obres i explotació d’un parc infantil a la parcel·la de propietat municipal 15-DE02 de Platja de Muro. Classificació d’oferta i requeriment de documentació.
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 1/2024
Punt 6
3.1.1. Moció sobre participació de l’ajuntament de Muro en el dia internacional de condemna de l’holocaust
Andrés Pedro Cantarellas Tugores
Càrrec: Regidor | EL PI
foto
3 intervencions
Punt 8. Precs i Preguntes
Maria del Carmen Martinez Portaz
Càrrec: Regidora | EL PI
foto
1 intervencions
Punt 8. Precs i Preguntes
Bàrbara Amorós Cladera
Càrrec: Regidora | EL PI
foto
2 intervencions
Punt 8. Precs i Preguntes
Antoni Serra Sastre
Càrrec: Regidor | CDM
foto
17 intervencions
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 1/2024
3.1.1. Moció sobre participació de l’ajuntament de Muro en el dia internacional de condemna de l’holocaust
Punt 7
Punt 8. Precs i Preguntes
Jerónimo Florit Moragues
Càrrec: Regidor | CDM
foto
4 intervencions
Punt 8. Precs i Preguntes
Margarita Socias Petro
Càrrec: Regidora | CDM
foto
8 intervencions
Punt 8. Precs i Preguntes
Rafel Gelabert Boyeras
Càrrec: Regidor | UIM
foto
6 intervencions
Punt 6
Punt 7
Punt 8. Precs i Preguntes
Bartolomé Moranta Riera
Càrrec: Regidor | UIM
foto
3 intervencions
Punt 8. Precs i Preguntes
Martí Siquier Sastre
Càrrec: Regidor | PSIB-PSOE
foto
20 intervencions
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 1/2024
Punt 6
3.1.1. Moció sobre participació de l’ajuntament de Muro en el dia internacional de condemna de l’holocaust
Punt 7
Punt 8. Precs i Preguntes
Margarita Portells Sastre
Càrrec: Regidora | PSIB-PSOE
foto
2 intervencions
Punt 8. Precs i Preguntes
Margarita Ballester Bauzá
Càrrec: Regidora | PP
foto
4 intervencions
Punt 7
Punt 8. Precs i Preguntes
Miquel Àngel Tortell Frontera
Càrrec: Regidor | MÉS-APIB
foto
8 intervencions
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 1/2024
Punt 6
3.1.1. Moció sobre participació de l’ajuntament de Muro en el dia internacional de condemna de l’holocaust
Punt 7
Punt 8. Precs i Preguntes
Secretari
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
2 intervencions
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 1/2024
3.1.1. Moció sobre participació de l’ajuntament de Muro en el dia internacional de condemna de l’holocaust
Interventor
Càrrec: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
1 intervencions
Punt 6
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
8 intervencions
1. Aprovació actes anteriors
2.1.1. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 26.12.2023 relatiu a nomenament d'advocada i procuradora, i personació al recurs contenciós-administratiu interposat pel Sr. Gabriel Oliver Mir contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 27.04.2023 d’aprovació de la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball (procediment abreujat 713/2023)
2.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis amb obres i explotació d’un parc infantil a la parcel·la de propietat municipal 15-DE02 de Platja de Muro. Classificació d’oferta i requeriment de documentació.
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 1/2024
Punt 6
3.1.1. Moció sobre participació de l’ajuntament de Muro en el dia internacional de condemna de l’holocaust
Punt 7
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE MURO
11
(00:04:10)
CDM
29
(00:14:16)
EL PI
50
(00:48:20)
MÉS-APIB
8
(00:30:13)
PP
4
(00:02:17)
PSIB-PSOE
22
(00:31:13)
UIM
9
(00:13:59)