logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 30 de setembre de 2021
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
3 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:31)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:50)
Copiar URL
6 intervenciones
10 intervenciones
16 intervenciones
13 intervenciones
11 intervenciones
8 intervenciones
6 intervenciones
(01:35:48) - 3. Moció urgència
22 intervenciones
81 intervenciones
foto
José Gómez de la Cruz
AJUNTAMENT DE MURO
(03:10:45)
Copiar URL
foto
José Gómez de la Cruz
AJUNTAMENT DE MURO
(03:12:53)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Antoni Serra Sastre
Cargo: Batle | CDM
foto
40 intervenciones
1. Aprovació actes anteriors
2.1.1. Expedient de contractació per la concessió de la gestió i explotació del local de la 3a edat destinat a bar i el bar del local annex. Declaració de procediment desert per manca de presentació d'ofertes.
2.2.1. Expedient Extrajudicial 9.2021
2.2.2. Proposta del grup municipal PSIB-PSOE sobre establir bonificacions de l'impost de Béns Immobles per a incentivar l'autoconsum
2.2.3. Expedient 22.2021 de Modificació de Crèdits Extraordinaris finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
2.3.1. Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Muro per millorar l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de la primera infància.
2.4.1. Ratificació de l'acord de la junta de govern local de data 1 de setembre de 2021 relatiu a pròrroga del conveni de col·laboració per al subministrament d'aigua de data 2 de setembre de 2016.
2.5.1. Expropiació forçosa de la finca registral núm. 6635, determinació i pagament del preu just a favor del Sr. Gabriel Sastre Tous.
3. Moció urgència
Miguel Porquer Tugores
Cargo: Cultura, Festes i Tradicions, Música | EL PI
foto
6 intervenciones
2.2.2. Proposta del grup municipal PSIB-PSOE sobre establir bonificacions de l'impost de Béns Immobles per a incentivar l'autoconsum
2.2.3. Expedient 22.2021 de Modificació de Crèdits Extraordinaris finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
4. Precs i preguntes
Margarita Ballester Bauzá
Cargo: Platja, Protecció Civil, Comerç, Participació | PP
foto
6 intervenciones
4. Precs i preguntes
Margalida Forteza Bennasar
Cargo: Esports | CDM
foto
15 intervenciones
2.3.1. Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Muro per millorar l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de la primera infància.
3. Moció urgència
4. Precs i preguntes
Juana Maria Perelló Trias
Cargo: Serveis Socials, Sanitat, Residència i Gent Gran | CDM
foto
2 intervenciones
4. Precs i preguntes
Mariano Juan Serra Sabater
Cargo: Educació, Joventut, Policia, Escola Música | CDM
foto
6 intervenciones
3. Moció urgència
4. Precs i preguntes
Andrés Pedro Cantarellas Tugores
Cargo: Urbanisme, Obres, Brigada Municipal, Cementeri | EL PI
foto
4 intervenciones
3. Moció urgència
4. Precs i preguntes
Rafael Gelabert Boyeras
Cargo: Regidor | UIM
foto
19 intervenciones
2.1.1. Expedient de contractació per la concessió de la gestió i explotació del local de la 3a edat destinat a bar i el bar del local annex. Declaració de procediment desert per manca de presentació d'ofertes.
2.2.1. Expedient Extrajudicial 9.2021
2.2.2. Proposta del grup municipal PSIB-PSOE sobre establir bonificacions de l'impost de Béns Immobles per a incentivar l'autoconsum
2.2.3. Expedient 22.2021 de Modificació de Crèdits Extraordinaris finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
2.3.1. Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Muro per millorar l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de la primera infància.
2.4.1. Ratificació de l'acord de la junta de govern local de data 1 de setembre de 2021 relatiu a pròrroga del conveni de col·laboració per al subministrament d'aigua de data 2 de setembre de 2016.
2.5.1. Expropiació forçosa de la finca registral núm. 6635, determinació i pagament del preu just a favor del Sr. Gabriel Sastre Tous.
3. Moció urgència
4. Precs i preguntes
Bartolomé Moranta Riera
Cargo: Regidor | UIM
foto
2 intervenciones
4. Precs i preguntes
Margalida Portells Sastre
Cargo: Regidora | PSIB-PSOE
foto
8 intervenciones
2.3.1. Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Muro per millorar l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de la primera infància.
3. Moció urgència
4. Precs i preguntes
Martí Siquier Sastre
Cargo: Regidor | PSIB-PSOE
foto
20 intervenciones
2.1.1. Expedient de contractació per la concessió de la gestió i explotació del local de la 3a edat destinat a bar i el bar del local annex. Declaració de procediment desert per manca de presentació d'ofertes.
2.2.1. Expedient Extrajudicial 9.2021
2.2.2. Proposta del grup municipal PSIB-PSOE sobre establir bonificacions de l'impost de Béns Immobles per a incentivar l'autoconsum
2.2.3. Expedient 22.2021 de Modificació de Crèdits Extraordinaris finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
2.3.1. Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Muro per millorar l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de la primera infància.
2.4.1. Ratificació de l'acord de la junta de govern local de data 1 de setembre de 2021 relatiu a pròrroga del conveni de col·laboració per al subministrament d'aigua de data 2 de setembre de 2016.
3. Moció urgència
Miquel Àngel Tortell Frontera
Cargo: Regidor | MÉS-APIB
foto
28 intervenciones
2.1.1. Expedient de contractació per la concessió de la gestió i explotació del local de la 3a edat destinat a bar i el bar del local annex. Declaració de procediment desert per manca de presentació d'ofertes.
2.2.1. Expedient Extrajudicial 9.2021
2.2.2. Proposta del grup municipal PSIB-PSOE sobre establir bonificacions de l'impost de Béns Immobles per a incentivar l'autoconsum
2.2.3. Expedient 22.2021 de Modificació de Crèdits Extraordinaris finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
2.3.1. Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Muro per millorar l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de la primera infància.
2.4.1. Ratificació de l'acord de la junta de govern local de data 1 de setembre de 2021 relatiu a pròrroga del conveni de col·laboració per al subministrament d'aigua de data 2 de setembre de 2016.
2.5.1. Expropiació forçosa de la finca registral núm. 6635, determinació i pagament del preu just a favor del Sr. Gabriel Sastre Tous.
3. Moció urgència
Francisco Sabater Mulet
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
3 intervenciones
2.3.1. Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Muro per millorar l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de la primera infància.
2.4.1. Ratificació de l'acord de la junta de govern local de data 1 de setembre de 2021 relatiu a pròrroga del conveni de col·laboració per al subministrament d'aigua de data 2 de setembre de 2016.
2.5.1. Expropiació forçosa de la finca registral núm. 6635, determinació i pagament del preu just a favor del Sr. Gabriel Sastre Tous.
José Gómez de la Cruz
Cargo: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
6 intervenciones
2.2.1. Expedient Extrajudicial 9.2021
2.2.3. Expedient 22.2021 de Modificació de Crèdits Extraordinaris finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
3. Moció urgència
4. Precs i preguntes
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
11 intervenciones
1. Aprovació actes anteriors
2.1.1. Expedient de contractació per la concessió de la gestió i explotació del local de la 3a edat destinat a bar i el bar del local annex. Declaració de procediment desert per manca de presentació d'ofertes.
2.2.1. Expedient Extrajudicial 9.2021
2.2.2. Proposta del grup municipal PSIB-PSOE sobre establir bonificacions de l'impost de Béns Immobles per a incentivar l'autoconsum
2.2.3. Expedient 22.2021 de Modificació de Crèdits Extraordinaris finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
2.3.1. Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Muro per millorar l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de la primera infància.
2.4.1. Ratificació de l'acord de la junta de govern local de data 1 de setembre de 2021 relatiu a pròrroga del conveni de col·laboració per al subministrament d'aigua de data 2 de setembre de 2016.
2.5.1. Expropiació forçosa de la finca registral núm. 6635, determinació i pagament del preu just a favor del Sr. Gabriel Sastre Tous.
3. Moció urgència
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE MURO
20
(00:11:13)
CDM
63
(00:43:42)
EL PI
10
(00:20:04)
MÉS-APIB
28
(00:52:34)
PP
6
(00:03:20)
PSIB-PSOE
28
(00:37:40)
UIM
21
(00:30:32)