logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 30 de desembre de 2021
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:27)
Copiar URL
13 intervencions
20 intervencions
7 intervencions
9 intervencions
9 intervencions
76 intervencions
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(00:44:13)
Copiar URL
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(01:38:05)
Copiar URL
foto
José Gómez de la Cruz
AJUNTAMENT DE MURO
(01:40:59)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Antoni Serra Sastre
Càrrec: Batle | CDM
foto
38 intervencions
1. Aprovació d’acta anterior 1.1. PLE2021/17 Ordinari 25/11/2021
2.1.1. Expedient de contractació de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar. Declaració procediment desert.
2.1.2. Donar compte de la sentència del TSJ Illes Balears, Sala Con/Ad de Palma de Mallorca de data 15 de desembre de 2021 relativa a procediment ordinari 430/2018, sobre recurs contenciós administratiu interposat per l'Ajuntament de Muro contra l'acord del Ple de Santa Margalida de data 30 de novembre de 2017 de resolució unilateral del conveni de 27 de desembre de 2005, de col·laboració entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Santa Margalida per a la construcció de nova depuradora en el terme municipal de Santa Margalida
2.2.1. Aprovació expedient extrajudicial 12.21
2.2.2. Sol·licitar els informes preceptius i vinculants per tal que l'Ajuntament pugui exercir la competència de centre de dia
2.2.3. Modificació Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
Miguel Porquer Tugores
Càrrec: Cultura, Festes i Tradicions, Música | EL PI
foto
8 intervencions
2.1.2. Donar compte de la sentència del TSJ Illes Balears, Sala Con/Ad de Palma de Mallorca de data 15 de desembre de 2021 relativa a procediment ordinari 430/2018, sobre recurs contenciós administratiu interposat per l'Ajuntament de Muro contra l'acord del Ple de Santa Margalida de data 30 de novembre de 2017 de resolució unilateral del conveni de 27 de desembre de 2005, de col·laboració entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Santa Margalida per a la construcció de nova depuradora en el terme municipal de Santa Margalida
3. Precs i preguntes
Margarita Ballester Bauzá
Càrrec: Platja, Protecció Civil, Comerç, Participació | PP
foto
1 intervencions
3. Precs i preguntes
Margalida Forteza Bennasar
Càrrec: Esports | CDM
foto
2 intervencions
3. Precs i preguntes
Juana Maria Perelló Trias
Càrrec: Serveis Socials, Sanitat, Residència i Gent Gran | CDM
foto
2 intervencions
3. Precs i preguntes
Mariano Juan Serra Sabater
Càrrec: Educació, Joventut, Policia, Escola Música | CDM
foto
4 intervencions
3. Precs i preguntes
Andrés Pedro Cantarellas Tugores
Càrrec: Urbanisme, Obres, Brigada Municipal, Cementeri | EL PI
foto
2 intervencions
3. Precs i preguntes
Rafael Gelabert Boyeras
Càrrec: Regidor | UIM
foto
12 intervencions
2.1.1. Expedient de contractació de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar. Declaració procediment desert.
2.1.2. Donar compte de la sentència del TSJ Illes Balears, Sala Con/Ad de Palma de Mallorca de data 15 de desembre de 2021 relativa a procediment ordinari 430/2018, sobre recurs contenciós administratiu interposat per l'Ajuntament de Muro contra l'acord del Ple de Santa Margalida de data 30 de novembre de 2017 de resolució unilateral del conveni de 27 de desembre de 2005, de col·laboració entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Santa Margalida per a la construcció de nova depuradora en el terme municipal de Santa Margalida
2.2.1. Aprovació expedient extrajudicial 12.21
2.2.2. Sol·licitar els informes preceptius i vinculants per tal que l'Ajuntament pugui exercir la competència de centre de dia
2.2.3. Modificació Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
3. Precs i preguntes
Bartolomé Moranta Riera
Càrrec: Regidor | UIM
foto
1 intervencions
3. Precs i preguntes
Margalida Portells Sastre
Càrrec: Regidora | PSIB-PSOE
foto
3 intervencions
3. Precs i preguntes
Martí Siquier Sastre
Càrrec: Regidor | PSIB-PSOE
foto
19 intervencions
2.1.1. Expedient de contractació de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar. Declaració procediment desert.
2.1.2. Donar compte de la sentència del TSJ Illes Balears, Sala Con/Ad de Palma de Mallorca de data 15 de desembre de 2021 relativa a procediment ordinari 430/2018, sobre recurs contenciós administratiu interposat per l'Ajuntament de Muro contra l'acord del Ple de Santa Margalida de data 30 de novembre de 2017 de resolució unilateral del conveni de 27 de desembre de 2005, de col·laboració entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Santa Margalida per a la construcció de nova depuradora en el terme municipal de Santa Margalida
2.2.1. Aprovació expedient extrajudicial 12.21
2.2.2. Sol·licitar els informes preceptius i vinculants per tal que l'Ajuntament pugui exercir la competència de centre de dia
2.2.3. Modificació Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
3. Precs i preguntes
Miquel Àngel Tortell Frontera
Càrrec: Regidor | MÉS-APIB
foto
25 intervencions
2.1.1. Expedient de contractació de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar. Declaració procediment desert.
2.1.2. Donar compte de la sentència del TSJ Illes Balears, Sala Con/Ad de Palma de Mallorca de data 15 de desembre de 2021 relativa a procediment ordinari 430/2018, sobre recurs contenciós administratiu interposat per l'Ajuntament de Muro contra l'acord del Ple de Santa Margalida de data 30 de novembre de 2017 de resolució unilateral del conveni de 27 de desembre de 2005, de col·laboració entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Santa Margalida per a la construcció de nova depuradora en el terme municipal de Santa Margalida
2.2.1. Aprovació expedient extrajudicial 12.21
2.2.2. Sol·licitar els informes preceptius i vinculants per tal que l'Ajuntament pugui exercir la competència de centre de dia
2.2.3. Modificació Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
Francisco Sabater Mulet
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
10 intervencions
2.1.1. Expedient de contractació de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar. Declaració procediment desert.
2.1.2. Donar compte de la sentència del TSJ Illes Balears, Sala Con/Ad de Palma de Mallorca de data 15 de desembre de 2021 relativa a procediment ordinari 430/2018, sobre recurs contenciós administratiu interposat per l'Ajuntament de Muro contra l'acord del Ple de Santa Margalida de data 30 de novembre de 2017 de resolució unilateral del conveni de 27 de desembre de 2005, de col·laboració entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Santa Margalida per a la construcció de nova depuradora en el terme municipal de Santa Margalida
2.2.1. Aprovació expedient extrajudicial 12.21
3. Precs i preguntes
José Gómez de la Cruz
Càrrec: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
4 intervencions
2.2.2. Sol·licitar els informes preceptius i vinculants per tal que l'Ajuntament pugui exercir la competència de centre de dia
2.2.3. Modificació Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
3. Precs i preguntes
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
5 intervencions
1. Aprovació d’acta anterior 1.1. PLE2021/17 Ordinari 25/11/2021
2.1.1. Expedient de contractació de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar. Declaració procediment desert.
2.2.1. Aprovació expedient extrajudicial 12.21
2.2.2. Sol·licitar els informes preceptius i vinculants per tal que l'Ajuntament pugui exercir la competència de centre de dia
2.2.3. Modificació Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE MURO
19
(00:10:29)
CDM
46
(00:24:48)
EL PI
10
(00:11:18)
MÉS-APIB
25
(00:39:43)
PP
1
(00:00:40)
PSIB-PSOE
22
(00:14:50)
UIM
13
(00:10:48)