logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 28 de febrer de 2024
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:25)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:44)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:01:01)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Secretari
AJUNTAMENT DE MURO
(00:01:22)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:02:26)
Copiar URL
3 intervencions
foto
Secretari
AJUNTAMENT DE MURO
(00:02:48)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:03:35)
Copiar URL
9 intervencions
13 intervencions
8 intervencions
8 intervencions
11 intervencions
11 intervencions
7 intervencions
95 intervencions
foto
Secretari
AJUNTAMENT DE MURO
(01:35:20)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Miquel Porquer Tugores
Càrrec: Alcalde - President | EL PI
foto
63 intervencions
1. Aprovació actes anteriors 1.1.PLE2023/29 Extraordinari 28/12/2023
1.2. PLE2024/1 Extraordinari amb urgència 15/01/2024
1.3. PLE2024/2 Ordinari 25/01/2024
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Modificació del contracte de concessió de serveis per l'explotació del bar restaurant amb banys públics "Balneari 1"
2.1.2. Modificació contracte de concessió de serveis per l'explotació del bar amb banys públics "Balneari 6"
2.1.3. Denominació de carrer del poble "José Miguel González Simón, benefactor"
2.1.4. Proposta del grup municipal MÉS PER MURO referent als serveis de tren nocturn
2.1.5. Autorització trasllat documentació al nou edifici de l'Arxiu Municipal
2.2. Comptes i Hisenda 2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 2/2024
2.2.2. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
2.2.3. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’activitats de temps lliure
2.3. Medi Ambient i Agricultura 2.3.1. Consulta prèvia elaboració reglament galeres tracció animal i transició a tracció elèctrica
Andrés Pedro Cantarellas Tugores
Càrrec: Regidor | EL PI
foto
5 intervencions
3. Precs i preguntes
Bàrbara Amorós Cladera
Càrrec: Regidora | EL PI
foto
2 intervencions
3. Precs i preguntes
Antoni Serra Sastre
Càrrec: Regidor | CDM
foto
10 intervencions
2.1.3. Denominació de carrer del poble "José Miguel González Simón, benefactor"
2.1.5. Autorització trasllat documentació al nou edifici de l'Arxiu Municipal
2.2. Comptes i Hisenda 2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 2/2024
2.2.2. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
2.3. Medi Ambient i Agricultura 2.3.1. Consulta prèvia elaboració reglament galeres tracció animal i transició a tracció elèctrica
3. Precs i preguntes
Jerónimo Florit Moragues
Càrrec: Regidor | CDM
foto
6 intervencions
3. Precs i preguntes
Margarita Socias Petro
Càrrec: Regidora | CDM
foto
5 intervencions
2.1.4. Proposta del grup municipal MÉS PER MURO referent als serveis de tren nocturn
2.2.3. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’activitats de temps lliure
3. Precs i preguntes
Rafel Gelabert Boyeras
Càrrec: Regidor | UIM
foto
2 intervencions
2.1.4. Proposta del grup municipal MÉS PER MURO referent als serveis de tren nocturn
3. Precs i preguntes
Bartolomé Moranta Riera
Càrrec: Regidor | UIM
foto
4 intervencions
3. Precs i preguntes
Martí Siquier Sastre
Càrrec: Regidor | PSIB-PSOE
foto
20 intervencions
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Modificació del contracte de concessió de serveis per l'explotació del bar restaurant amb banys públics "Balneari 1"
2.1.3. Denominació de carrer del poble "José Miguel González Simón, benefactor"
2.1.4. Proposta del grup municipal MÉS PER MURO referent als serveis de tren nocturn
2.1.5. Autorització trasllat documentació al nou edifici de l'Arxiu Municipal
2.2. Comptes i Hisenda 2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 2/2024
2.2.2. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
2.2.3. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’activitats de temps lliure
2.3. Medi Ambient i Agricultura 2.3.1. Consulta prèvia elaboració reglament galeres tracció animal i transició a tracció elèctrica
3. Precs i preguntes
Margarita Portells Sastre
Càrrec: Regidora | PSIB-PSOE
foto
12 intervencions
3. Precs i preguntes
Margarita Ballester Bauzá
Càrrec: Regidora | PP
foto
4 intervencions
2.1.4. Proposta del grup municipal MÉS PER MURO referent als serveis de tren nocturn
3. Precs i preguntes
Miquel Àngel Tortell Frontera
Càrrec: Regidor | MÉS-APIB
foto
21 intervencions
2.1.3. Denominació de carrer del poble "José Miguel González Simón, benefactor"
2.1.4. Proposta del grup municipal MÉS PER MURO referent als serveis de tren nocturn
2.1.5. Autorització trasllat documentació al nou edifici de l'Arxiu Municipal
2.2. Comptes i Hisenda 2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 2/2024
2.2.2. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
2.2.3. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’activitats de temps lliure
2.3. Medi Ambient i Agricultura 2.3.1. Consulta prèvia elaboració reglament galeres tracció animal i transició a tracció elèctrica
3. Precs i preguntes
Secretari
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
6 intervencions
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Modificació del contracte de concessió de serveis per l'explotació del bar restaurant amb banys públics "Balneari 1"
2.1.2. Modificació contracte de concessió de serveis per l'explotació del bar amb banys públics "Balneari 6"
2.1.3. Denominació de carrer del poble "José Miguel González Simón, benefactor"
2.1.5. Autorització trasllat documentació al nou edifici de l'Arxiu Municipal
2.3. Medi Ambient i Agricultura 2.3.1. Consulta prèvia elaboració reglament galeres tracció animal i transició a tracció elèctrica
3. Precs i preguntes
Interventor
Càrrec: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
3 intervencions
2.2. Comptes i Hisenda 2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 2/2024
2.2.2. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
2.2.3. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’activitats de temps lliure
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
12 intervencions
1. Aprovació actes anteriors 1.1.PLE2023/29 Extraordinari 28/12/2023
1.2. PLE2024/1 Extraordinari amb urgència 15/01/2024
1.3. PLE2024/2 Ordinari 25/01/2024
2.1. Administració i Personal 2.1.1. Modificació del contracte de concessió de serveis per l'explotació del bar restaurant amb banys públics "Balneari 1"
2.1.2. Modificació contracte de concessió de serveis per l'explotació del bar amb banys públics "Balneari 6"
2.1.3. Denominació de carrer del poble "José Miguel González Simón, benefactor"
2.1.4. Proposta del grup municipal MÉS PER MURO referent als serveis de tren nocturn
2.1.5. Autorització trasllat documentació al nou edifici de l'Arxiu Municipal
2.2. Comptes i Hisenda 2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 2/2024
2.2.2. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
2.2.3. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’activitats de temps lliure
2.3. Medi Ambient i Agricultura 2.3.1. Consulta prèvia elaboració reglament galeres tracció animal i transició a tracció elèctrica
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE MURO
21
(00:08:10)
CDM
21
(00:11:58)
EL PI
70
(01:20:22)
MÉS-APIB
21
(00:40:32)
PP
4
(00:01:27)
PSIB-PSOE
32
(00:35:03)
UIM
6
(00:08:27)