logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 26 d'octubre de 2023
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:33)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:56)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:01:18)
Copiar URL
10 intervencions
10 intervencions
11 intervencions
8 intervencions
8 intervencions
21 intervencions
64 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Miquel Porquer Tugores
Càrrec: Alcalde - President | EL PI
foto
55 intervencions
1.1. PLE2023/22 Extraordinari 14/09/2023
1.2. PLE2023/23 Ordinari 28/09/2023
1.3. PLE2023/24 Extraordinari 16/10/2023
2.1.1. Nomenament de Jutge de Pau titular
2.1.2. Modificació horari de les sessions plenàries ordinàries
2.1.3. Proposta del grup municipal EL PI per l'aprovació d'un procediment extraordinari per posar en ordenació les edificacions en situació de fora d'ordenació
2.1.4. Expedient de contractació de concessió de servei amb obra i explotació d'un parc infantil a la parcel·la municipal 15-DE02 de Platja de Muro
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 9/2023
2.3.1. Conveni entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Muro, de col·laboració en matèria de carreteres per a la millora de les condicions i el manteniment del carril no motoritzat i la passarel·la metàl·lica sobre el llit del torrent de Son Blai.
Andrés Pedro Cantarellas Tugores
Càrrec: Regidor | EL PI
foto
1 intervencions
3. Precs i preguntes
Antoni Serra Sastre
Càrrec: Regidor | CDM
foto
11 intervencions
2.1.1. Nomenament de Jutge de Pau titular
2.1.4. Expedient de contractació de concessió de servei amb obra i explotació d'un parc infantil a la parcel·la municipal 15-DE02 de Platja de Muro
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 9/2023
3. Precs i preguntes
Jerónimo Florit Moragues
Càrrec: Regidor | CDM
foto
6 intervencions
2.1.3. Proposta del grup municipal EL PI per l'aprovació d'un procediment extraordinari per posar en ordenació les edificacions en situació de fora d'ordenació
2.3.1. Conveni entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Muro, de col·laboració en matèria de carreteres per a la millora de les condicions i el manteniment del carril no motoritzat i la passarel·la metàl·lica sobre el llit del torrent de Son Blai.
3. Precs i preguntes
Margarita Socias Petro
Càrrec: Regidora | CDM
foto
3 intervencions
3. Precs i preguntes
Rafel Gelabert Boyeras
Càrrec: Regidor | UIM
foto
7 intervencions
2.1.3. Proposta del grup municipal EL PI per l'aprovació d'un procediment extraordinari per posar en ordenació les edificacions en situació de fora d'ordenació
2.3.1. Conveni entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Muro, de col·laboració en matèria de carreteres per a la millora de les condicions i el manteniment del carril no motoritzat i la passarel·la metàl·lica sobre el llit del torrent de Son Blai.
3. Precs i preguntes
Bartolomé Moranta Riera
Càrrec: Regidor | UIM
foto
1 intervencions
3. Precs i preguntes
Martí Siquier Sastre
Càrrec: Regidor | PSIB-PSOE
foto
15 intervencions
2.1.1. Nomenament de Jutge de Pau titular
2.1.2. Modificació horari de les sessions plenàries ordinàries
2.1.3. Proposta del grup municipal EL PI per l'aprovació d'un procediment extraordinari per posar en ordenació les edificacions en situació de fora d'ordenació
2.1.4. Expedient de contractació de concessió de servei amb obra i explotació d'un parc infantil a la parcel·la municipal 15-DE02 de Platja de Muro
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 9/2023
2.3.1. Conveni entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Muro, de col·laboració en matèria de carreteres per a la millora de les condicions i el manteniment del carril no motoritzat i la passarel·la metàl·lica sobre el llit del torrent de Son Blai.
3. Precs i preguntes
Margarita Portells Sastre
Càrrec: Regidora | PSIB-PSOE
foto
10 intervencions
3. Precs i preguntes
Margarita Ballester Bauzá
Càrrec: Regidora | PP
foto
3 intervencions
2.1.3. Proposta del grup municipal EL PI per l'aprovació d'un procediment extraordinari per posar en ordenació les edificacions en situació de fora d'ordenació
3. Precs i preguntes
Miquel Àngel Tortell Frontera
Càrrec: Regidor | MÉS-APIB
foto
10 intervencions
2.1.1. Nomenament de Jutge de Pau titular
2.1.2. Modificació horari de les sessions plenàries ordinàries
2.1.3. Proposta del grup municipal EL PI per l'aprovació d'un procediment extraordinari per posar en ordenació les edificacions en situació de fora d'ordenació
2.1.4. Expedient de contractació de concessió de servei amb obra i explotació d'un parc infantil a la parcel·la municipal 15-DE02 de Platja de Muro
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 9/2023
2.3.1. Conveni entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Muro, de col·laboració en matèria de carreteres per a la millora de les condicions i el manteniment del carril no motoritzat i la passarel·la metàl·lica sobre el llit del torrent de Son Blai.
3. Precs i preguntes
Secretari
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
4 intervencions
2.1.1. Nomenament de Jutge de Pau titular
2.1.2. Modificació horari de les sessions plenàries ordinàries
2.1.4. Expedient de contractació de concessió de servei amb obra i explotació d'un parc infantil a la parcel·la municipal 15-DE02 de Platja de Muro
2.3.1. Conveni entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Muro, de col·laboració en matèria de carreteres per a la millora de les condicions i el manteniment del carril no motoritzat i la passarel·la metàl·lica sobre el llit del torrent de Son Blai.
Interventor
Càrrec: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
2 intervencions
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 9/2023
2.3.1. Conveni entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Muro, de col·laboració en matèria de carreteres per a la millora de les condicions i el manteniment del carril no motoritzat i la passarel·la metàl·lica sobre el llit del torrent de Son Blai.
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
10 intervencions
1.1. PLE2023/22 Extraordinari 14/09/2023
1.2. PLE2023/23 Ordinari 28/09/2023
1.3. PLE2023/24 Extraordinari 16/10/2023
2.1.1. Nomenament de Jutge de Pau titular
2.1.2. Modificació horari de les sessions plenàries ordinàries
2.1.3. Proposta del grup municipal EL PI per l'aprovació d'un procediment extraordinari per posar en ordenació les edificacions en situació de fora d'ordenació
2.1.4. Expedient de contractació de concessió de servei amb obra i explotació d'un parc infantil a la parcel·la municipal 15-DE02 de Platja de Muro
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 9/2023
2.3.1. Conveni entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Muro, de col·laboració en matèria de carreteres per a la millora de les condicions i el manteniment del carril no motoritzat i la passarel·la metàl·lica sobre el llit del torrent de Son Blai.
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE MURO
16
(00:07:19)
CDM
20
(00:07:41)
EL PI
56
(00:54:56)
MÉS-APIB
10
(00:27:17)
PP
3
(00:01:12)
PSIB-PSOE
25
(00:16:19)
UIM
8
(00:13:14)