logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 28 de setembre de 2023
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
4 intervencions
9 intervencions
5 intervencions
foto
Secretari
AJUNTAMENT DE MURO
(00:29:11)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:30:50)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Secretari
AJUNTAMENT DE MURO
(00:31:48)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:32:49)
Copiar URL
18 intervencions
5 intervencions
foto
Interventor
AJUNTAMENT DE MURO
(00:45:56)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:48:10)
Copiar URL
14 intervencions
10 intervencions
9 intervencions
26 intervencions
8 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Miquel Porquer Tugores
Càrrec: Alcalde - President | EL PI
foto
48 intervencions
1. Aprovació acta anterior 1.1. PLE2023/21 Ordinari 31/08/2023
2.1.1. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l'explotació del bar amb banys públics i minigolf "Balneari 8". Aplicació de la resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals sobre anulació de l’acord del ple de l’ajuntament de 18 de maig de 2023, retroacció del procediment i requeriment d'esmena de deficiències.
2.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis per a l'explotació del bar amb banys públics "Balneari 5". Aplicació de la resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals sobre anulació de l’acord del ple de l’ajuntament de 18 de maig de 2023, retroacció del procediment i requeriment d'esmena de deficiències.
2.1.3. Expedient de contractació de la concessió de serveis per a l'explotació del bar amb banys públics "Balneari 3". Aplicació de la resolució del del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals sobre anulació de l’acord del ple de l’ajuntament de 18 de maig de 2023, retroacció del procediment i requeriment d'esmena de deficiències.
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 7/2023
2.2.2. Aprovació Compte General 2022
2.2.3. Modificació Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost d'Activitats Econòmiques
2.2.4. Aprovació Expedient 43-23 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
2.2.5. Modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre la retirada de vehicles de les vies publiques
2.2.6. Proposta del Grup Municipal Socialista de Muro: bonificació IBI energies Renovables
2.3.1. Informe sobre la declaració de projecte industrial estratègic, autorització administrativa prèvia i avaluació d’impacte ambiental ordinària del parc fotovoltaic MURO SOLAR de 9.800 kW, ubicat al polígon 12, parcel·la 99302 del TM de Muro (referència cadastral 4999302ED0949N0000WT)
Antoni Serra Sastre
Càrrec: Regidor | CDM
foto
6 intervencions
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 7/2023
2.2.2. Aprovació Compte General 2022
2.2.4. Aprovació Expedient 43-23 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
2.2.5. Modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre la retirada de vehicles de les vies publiques
Jerónimo Florit Moragues
Càrrec: Regidor | CDM
foto
3 intervencions
2.2.3. Modificació Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost d'Activitats Econòmiques
2.2.6. Proposta del Grup Municipal Socialista de Muro: bonificació IBI energies Renovables
2.3.1. Informe sobre la declaració de projecte industrial estratègic, autorització administrativa prèvia i avaluació d’impacte ambiental ordinària del parc fotovoltaic MURO SOLAR de 9.800 kW, ubicat al polígon 12, parcel·la 99302 del TM de Muro (referència cadastral 4999302ED0949N0000WT)
Rafel Gelabert Boyeras
Càrrec: Regidor | UIM
foto
1 intervencions
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 7/2023
Bartolomé Moranta Riera
Càrrec: Regidor | UIM
foto
1 intervencions
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 7/2023
Martí Siquier Sastre
Càrrec: Regidor | PSIB-PSOE
foto
23 intervencions
2.1.1. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l'explotació del bar amb banys públics i minigolf "Balneari 8". Aplicació de la resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals sobre anulació de l’acord del ple de l’ajuntament de 18 de maig de 2023, retroacció del procediment i requeriment d'esmena de deficiències.
2.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis per a l'explotació del bar amb banys públics "Balneari 5". Aplicació de la resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals sobre anulació de l’acord del ple de l’ajuntament de 18 de maig de 2023, retroacció del procediment i requeriment d'esmena de deficiències.
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 7/2023
2.2.2. Aprovació Compte General 2022
2.2.3. Modificació Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost d'Activitats Econòmiques
2.2.4. Aprovació Expedient 43-23 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
2.2.5. Modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre la retirada de vehicles de les vies publiques
2.2.6. Proposta del Grup Municipal Socialista de Muro: bonificació IBI energies Renovables
2.3.1. Informe sobre la declaració de projecte industrial estratègic, autorització administrativa prèvia i avaluació d’impacte ambiental ordinària del parc fotovoltaic MURO SOLAR de 9.800 kW, ubicat al polígon 12, parcel·la 99302 del TM de Muro (referència cadastral 4999302ED0949N0000WT)
Miquel Àngel Tortell Frontera
Càrrec: Regidor | MÉS-APIB
foto
9 intervencions
1. Aprovació acta anterior 1.1. PLE2023/21 Ordinari 31/08/2023
2.1.1. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l'explotació del bar amb banys públics i minigolf "Balneari 8". Aplicació de la resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals sobre anulació de l’acord del ple de l’ajuntament de 18 de maig de 2023, retroacció del procediment i requeriment d'esmena de deficiències.
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 7/2023
2.2.3. Modificació Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost d'Activitats Econòmiques
2.2.4. Aprovació Expedient 43-23 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
2.2.5. Modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre la retirada de vehicles de les vies publiques
2.2.6. Proposta del Grup Municipal Socialista de Muro: bonificació IBI energies Renovables
2.3.1. Informe sobre la declaració de projecte industrial estratègic, autorització administrativa prèvia i avaluació d’impacte ambiental ordinària del parc fotovoltaic MURO SOLAR de 9.800 kW, ubicat al polígon 12, parcel·la 99302 del TM de Muro (referència cadastral 4999302ED0949N0000WT)
Secretari
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
4 intervencions
2.1.1. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l'explotació del bar amb banys públics i minigolf "Balneari 8". Aplicació de la resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals sobre anulació de l’acord del ple de l’ajuntament de 18 de maig de 2023, retroacció del procediment i requeriment d'esmena de deficiències.
2.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis per a l'explotació del bar amb banys públics "Balneari 5". Aplicació de la resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals sobre anulació de l’acord del ple de l’ajuntament de 18 de maig de 2023, retroacció del procediment i requeriment d'esmena de deficiències.
2.1.3. Expedient de contractació de la concessió de serveis per a l'explotació del bar amb banys públics "Balneari 3". Aplicació de la resolució del del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals sobre anulació de l’acord del ple de l’ajuntament de 18 de maig de 2023, retroacció del procediment i requeriment d'esmena de deficiències.
2.3.1. Informe sobre la declaració de projecte industrial estratègic, autorització administrativa prèvia i avaluació d’impacte ambiental ordinària del parc fotovoltaic MURO SOLAR de 9.800 kW, ubicat al polígon 12, parcel·la 99302 del TM de Muro (referència cadastral 4999302ED0949N0000WT)
Interventor
Càrrec: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
6 intervencions
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 7/2023
2.2.2. Aprovació Compte General 2022
2.2.3. Modificació Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost d'Activitats Econòmiques
2.2.4. Aprovació Expedient 43-23 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
2.2.5. Modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre la retirada de vehicles de les vies publiques
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
11 intervencions
1. Aprovació acta anterior 1.1. PLE2023/21 Ordinari 31/08/2023
2.1.1. Expedient de contractació de la concessió de serveis per l'explotació del bar amb banys públics i minigolf "Balneari 8". Aplicació de la resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals sobre anulació de l’acord del ple de l’ajuntament de 18 de maig de 2023, retroacció del procediment i requeriment d'esmena de deficiències.
2.1.2. Expedient de contractació de la concessió de serveis per a l'explotació del bar amb banys públics "Balneari 5". Aplicació de la resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals sobre anulació de l’acord del ple de l’ajuntament de 18 de maig de 2023, retroacció del procediment i requeriment d'esmena de deficiències.
2.1.3. Expedient de contractació de la concessió de serveis per a l'explotació del bar amb banys públics "Balneari 3". Aplicació de la resolució del del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals sobre anulació de l’acord del ple de l’ajuntament de 18 de maig de 2023, retroacció del procediment i requeriment d'esmena de deficiències.
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 7/2023
2.2.2. Aprovació Compte General 2022
2.2.3. Modificació Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost d'Activitats Econòmiques
2.2.4. Aprovació Expedient 43-23 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
2.2.5. Modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre la retirada de vehicles de les vies publiques
2.2.6. Proposta del Grup Municipal Socialista de Muro: bonificació IBI energies Renovables
2.3.1. Informe sobre la declaració de projecte industrial estratègic, autorització administrativa prèvia i avaluació d’impacte ambiental ordinària del parc fotovoltaic MURO SOLAR de 9.800 kW, ubicat al polígon 12, parcel·la 99302 del TM de Muro (referència cadastral 4999302ED0949N0000WT)
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE MURO
21
(00:15:04)
CDM
9
(00:02:51)
EL PI
48
(00:50:26)
MÉS-APIB
9
(00:20:20)
PSIB-PSOE
23
(00:28:29)
UIM
2
(00:01:48)