logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 28 d'octubre de 2021
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:13)
Copiar URL
7 intervencions
8 intervencions
22 intervencions
7 intervencions
7 intervencions
11 intervencions
8 intervencions
3 intervencions
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(01:25:02)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(01:27:08)
Copiar URL
82 intervencions
foto
José Gómez de la Cruz
AJUNTAMENT DE MURO
(01:39:51)
Copiar URL
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(01:43:29)
Copiar URL
foto
José Gómez de la Cruz
AJUNTAMENT DE MURO
(02:14:35)
Copiar URL
foto
José Gómez de la Cruz
AJUNTAMENT DE MURO
(02:36:00)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Antoni Serra Sastre
Càrrec: Batle | CDM
foto
46 intervencions
1. Aprovació acta anterior 1.1. PLE2021/15 Ordinari 30/09/2021
2.1.1. Requeriment a la Gerència del Ministerio de Justicia relativa a designació de secretari del jutjat de pau de Muro
2.1.2. Aprovació contracte de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar
2.2.1. Expedient 24.2021 de Crèdit Extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals
2.2.2. Expedient extrajudicial 10.2021
2.2.3. Omissió funció interventora de l’expedient 2021/1088 (despesa abastiment aigua potable zona costanera Platja de Muro)
2.2.4. Expedient 26.2021 de Suplement de Crèdit
2.3.1. Expedient de Reglament del transport urbà de galeres de tracció elèctrica
2.4.1. Restabliment de la realitat física alterada i el seu procediment sancionador, per les obres executades sense el pertinent títol habilitant a la parcel·la 660 del polígon 9
Miguel Porquer Tugores
Càrrec: Cultura, Festes i Tradicions, Música | EL PI
foto
3 intervencions
3. Precs i preguntes
Margarita Ballester Bauzá
Càrrec: Platja, Protecció Civil, Comerç, Participació | PP
foto
1 intervencions
3. Precs i preguntes
Margalida Forteza Bennasar
Càrrec: Esports | CDM
foto
8 intervencions
2.2.1. Expedient 24.2021 de Crèdit Extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals
3. Precs i preguntes
Juana Maria Perelló Trias
Càrrec: Serveis Socials, Sanitat, Residència i Gent Gran | CDM
foto
2 intervencions
3. Precs i preguntes
Mariano Juan Serra Sabater
Càrrec: Educació, Joventut, Policia, Escola Música | CDM
foto
3 intervencions
3. Precs i preguntes
Andrés Pedro Cantarellas Tugores
Càrrec: Urbanisme, Obres, Brigada Municipal, Cementeri | EL PI
foto
4 intervencions
3. Precs i preguntes
Rafael Gelabert Boyeras
Càrrec: Regidor | UIM
foto
23 intervencions
2.1.1. Requeriment a la Gerència del Ministerio de Justicia relativa a designació de secretari del jutjat de pau de Muro
2.1.2. Aprovació contracte de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar
2.2.1. Expedient 24.2021 de Crèdit Extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals
2.2.2. Expedient extrajudicial 10.2021
2.2.3. Omissió funció interventora de l’expedient 2021/1088 (despesa abastiment aigua potable zona costanera Platja de Muro)
2.2.4. Expedient 26.2021 de Suplement de Crèdit
2.3.1. Expedient de Reglament del transport urbà de galeres de tracció elèctrica
Bartolomé Moranta Riera
Càrrec: Regidor | UIM
foto
1 intervencions
3. Precs i preguntes
Margalida Portells Sastre
Càrrec: Regidora | PSIB-PSOE
foto
8 intervencions
3. Precs i preguntes
Martí Siquier Sastre
Càrrec: Regidor | PSIB-PSOE
foto
13 intervencions
2.1.1. Requeriment a la Gerència del Ministerio de Justicia relativa a designació de secretari del jutjat de pau de Muro
2.1.2. Aprovació contracte de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar
2.2.1. Expedient 24.2021 de Crèdit Extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals
2.2.2. Expedient extrajudicial 10.2021
2.2.3. Omissió funció interventora de l’expedient 2021/1088 (despesa abastiment aigua potable zona costanera Platja de Muro)
2.2.4. Expedient 26.2021 de Suplement de Crèdit
2.3.1. Expedient de Reglament del transport urbà de galeres de tracció elèctrica
3. Precs i preguntes
Miquel Àngel Tortell Frontera
Càrrec: Regidor | MÉS-APIB
foto
24 intervencions
2.1.1. Requeriment a la Gerència del Ministerio de Justicia relativa a designació de secretari del jutjat de pau de Muro
2.1.2. Aprovació contracte de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar
2.2.1. Expedient 24.2021 de Crèdit Extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals
2.2.2. Expedient extrajudicial 10.2021
2.2.3. Omissió funció interventora de l’expedient 2021/1088 (despesa abastiment aigua potable zona costanera Platja de Muro)
2.2.4. Expedient 26.2021 de Suplement de Crèdit
2.3.1. Expedient de Reglament del transport urbà de galeres de tracció elèctrica
Francisco Sabater Mulet
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
5 intervencions
2.1.1. Requeriment a la Gerència del Ministerio de Justicia relativa a designació de secretari del jutjat de pau de Muro
2.1.2. Aprovació contracte de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar
2.3.1. Expedient de Reglament del transport urbà de galeres de tracció elèctrica
2.4.1. Restabliment de la realitat física alterada i el seu procediment sancionador, per les obres executades sense el pertinent títol habilitant a la parcel·la 660 del polígon 9
3. Precs i preguntes
José Gómez de la Cruz
Càrrec: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
7 intervencions
2.2.1. Expedient 24.2021 de Crèdit Extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals
2.2.2. Expedient extrajudicial 10.2021
2.2.3. Omissió funció interventora de l’expedient 2021/1088 (despesa abastiment aigua potable zona costanera Platja de Muro)
2.2.4. Expedient 26.2021 de Suplement de Crèdit
3. Precs i preguntes
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
9 intervencions
1. Aprovació acta anterior 1.1. PLE2021/15 Ordinari 30/09/2021
2.1.1. Requeriment a la Gerència del Ministerio de Justicia relativa a designació de secretari del jutjat de pau de Muro
2.1.2. Aprovació contracte de concessió de gestió i explotació del local de la 3ª edat destinat a bar
2.2.1. Expedient 24.2021 de Crèdit Extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals
2.2.2. Expedient extrajudicial 10.2021
2.2.3. Omissió funció interventora de l’expedient 2021/1088 (despesa abastiment aigua potable zona costanera Platja de Muro)
2.2.4. Expedient 26.2021 de Suplement de Crèdit
2.3.1. Expedient de Reglament del transport urbà de galeres de tracció elèctrica
2.4.1. Restabliment de la realitat física alterada i el seu procediment sancionador, per les obres executades sense el pertinent títol habilitant a la parcel·la 660 del polígon 9
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE MURO
21
(00:16:38)
CDM
59
(00:37:49)
EL PI
7
(00:10:58)
MÉS-APIB
24
(00:33:11)
PP
1
(00:00:21)
PSIB-PSOE
21
(00:23:18)
UIM
24
(00:42:47)