logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 27 d'abril de 2023
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
3 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:35)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:01:00)
Copiar URL
4 intervencions
7 intervencions
4 intervencions
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(00:27:22)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:28:42)
Copiar URL
8 intervencions
10 intervencions
8 intervencions
8 intervencions
14 intervencions
11 intervencions
18 intervencions
27 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Miguel Porquer Tugores
Càrrec: Batle | EL PI
foto
47 intervencions
1.1. PLE2023/5 Extraordinari amb urgència 16/03/2023
1.2. PLE2023/6 Ordinari 30/03/2023
2.1.1. Donar compte de la sentència de l'Audiència Provincial de Palma de Mallorca de data 3 d'abril de 2023, dictada en tràmit d'apel·lació per un delicte de calúmnies, front a la sentència del Jutjat del Penal núm. 7 de data 28 de novembre de 2022, essent part apel·lant Francisco José Cueto Osuna; i essent part apel·lada el Ministeri Fiscal, Jaime Payeras Serra, Ajuntament de Muro i l'entitat asseguradora Mapfre.
2.1.2. Donar compte de l'informe de secretaria sobre procedència de reclamar al Sr. Francisco José Cueto Osuna les despeses assumides per l'Ajuntament derivades de la contractació de serveis jurídics relatius a la representació legal en el tribunal i actes de conciliació.
2.1.3. Modificació parcial Relació de Llocs de Treball. Policia.
2.1.4. Modificació parcial Relació de Llocs de Treball. Brigada.
2.1.5. Proposta del grup polític MÉS-APIB contra la instal·lació de la FV Muro Solar, amb capacitat per 9,6MWn/10,5 MWp al Polígon 12, parcel·la 99.302, i per a la preservació del sòl rústic protegit de Muro, la sobirania energètica i la sobirania alimentaria per a les generacions futures
2.2.1. Pròrroga conveni de col·laboració amb l'Atib de gestió tributària RSU
2.2.2 Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 4
2.2.3. Ratificació de la resolució de batlia 2023/19 per la qual s'aproven les condicions de participació en la subvenció PERTE digitalització del cicle de l'aigüa i aprovació dels models «12a Certificado de conformidad del ente local competente», «12b Declaración Responsable de Compromiso de Mantenimiento» i l’annexe d’actuacions al que es detallen els imports definitius per tipologia d’actuació
2.2.4. Aprovació expedient 12-23 de crèdits extraordinaris i supl. crèdits
2.3.1. Informe sobre la declaració de projecte industrial estratègic i autorització administrativa prèvia de l’agrupació fotovoltaica Llaüt de 9.769,5 kW i Falutx de 9,769,5 kW, ubicada al polígon 11, parcel·les 92 – 94, 99, 100 – 106, 112 i 9033 del TM de Muro
3. Precs i preguntes
Antoni Serra Sastre
Càrrec: Regidor | CDM
foto
5 intervencions
2.1.2. Donar compte de l'informe de secretaria sobre procedència de reclamar al Sr. Francisco José Cueto Osuna les despeses assumides per l'Ajuntament derivades de la contractació de serveis jurídics relatius a la representació legal en el tribunal i actes de conciliació.
2.1.5. Proposta del grup polític MÉS-APIB contra la instal·lació de la FV Muro Solar, amb capacitat per 9,6MWn/10,5 MWp al Polígon 12, parcel·la 99.302, i per a la preservació del sòl rústic protegit de Muro, la sobirania energètica i la sobirania alimentaria per a les generacions futures
3. Precs i preguntes
Margalida Forteza Bennasar
Càrrec: Esports | CDM
foto
3 intervencions
2.2.2 Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 4
2.2.3. Ratificació de la resolució de batlia 2023/19 per la qual s'aproven les condicions de participació en la subvenció PERTE digitalització del cicle de l'aigüa i aprovació dels models «12a Certificado de conformidad del ente local competente», «12b Declaración Responsable de Compromiso de Mantenimiento» i l’annexe d’actuacions al que es detallen els imports definitius per tipologia d’actuació
Rafael Gelabert Boyeras
Càrrec: Regidor | UIM
foto
19 intervencions
2.1.5. Proposta del grup polític MÉS-APIB contra la instal·lació de la FV Muro Solar, amb capacitat per 9,6MWn/10,5 MWp al Polígon 12, parcel·la 99.302, i per a la preservació del sòl rústic protegit de Muro, la sobirania energètica i la sobirania alimentaria per a les generacions futures
2.2.1. Pròrroga conveni de col·laboració amb l'Atib de gestió tributària RSU
2.2.2 Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 4
2.2.3. Ratificació de la resolució de batlia 2023/19 per la qual s'aproven les condicions de participació en la subvenció PERTE digitalització del cicle de l'aigüa i aprovació dels models «12a Certificado de conformidad del ente local competente», «12b Declaración Responsable de Compromiso de Mantenimiento» i l’annexe d’actuacions al que es detallen els imports definitius per tipologia d’actuació
2.2.4. Aprovació expedient 12-23 de crèdits extraordinaris i supl. crèdits
2.3.1. Informe sobre la declaració de projecte industrial estratègic i autorització administrativa prèvia de l’agrupació fotovoltaica Llaüt de 9.769,5 kW i Falutx de 9,769,5 kW, ubicada al polígon 11, parcel·les 92 – 94, 99, 100 – 106, 112 i 9033 del TM de Muro
3. Precs i preguntes
Margalida Portells Sastre
Càrrec: Regidora | PSIB-PSOE
foto
3 intervencions
2.1.5. Proposta del grup polític MÉS-APIB contra la instal·lació de la FV Muro Solar, amb capacitat per 9,6MWn/10,5 MWp al Polígon 12, parcel·la 99.302, i per a la preservació del sòl rústic protegit de Muro, la sobirania energètica i la sobirania alimentaria per a les generacions futures
2.2.4. Aprovació expedient 12-23 de crèdits extraordinaris i supl. crèdits
3. Precs i preguntes
Martí Siquier Sastre
Càrrec: Regidor | PSIB-PSOE
foto
11 intervencions
2.1.4. Modificació parcial Relació de Llocs de Treball. Brigada.
2.1.5. Proposta del grup polític MÉS-APIB contra la instal·lació de la FV Muro Solar, amb capacitat per 9,6MWn/10,5 MWp al Polígon 12, parcel·la 99.302, i per a la preservació del sòl rústic protegit de Muro, la sobirania energètica i la sobirania alimentaria per a les generacions futures
2.2.1. Pròrroga conveni de col·laboració amb l'Atib de gestió tributària RSU
2.2.2 Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 4
2.2.3. Ratificació de la resolució de batlia 2023/19 per la qual s'aproven les condicions de participació en la subvenció PERTE digitalització del cicle de l'aigüa i aprovació dels models «12a Certificado de conformidad del ente local competente», «12b Declaración Responsable de Compromiso de Mantenimiento» i l’annexe d’actuacions al que es detallen els imports definitius per tipologia d’actuació
2.2.4. Aprovació expedient 12-23 de crèdits extraordinaris i supl. crèdits
2.3.1. Informe sobre la declaració de projecte industrial estratègic i autorització administrativa prèvia de l’agrupació fotovoltaica Llaüt de 9.769,5 kW i Falutx de 9,769,5 kW, ubicada al polígon 11, parcel·les 92 – 94, 99, 100 – 106, 112 i 9033 del TM de Muro
Miquel Àngel Tortell Frontera
Càrrec: Regidor | MÉS-APIB
foto
14 intervencions
2.1.1. Donar compte de la sentència de l'Audiència Provincial de Palma de Mallorca de data 3 d'abril de 2023, dictada en tràmit d'apel·lació per un delicte de calúmnies, front a la sentència del Jutjat del Penal núm. 7 de data 28 de novembre de 2022, essent part apel·lant Francisco José Cueto Osuna; i essent part apel·lada el Ministeri Fiscal, Jaime Payeras Serra, Ajuntament de Muro i l'entitat asseguradora Mapfre.
2.1.2. Donar compte de l'informe de secretaria sobre procedència de reclamar al Sr. Francisco José Cueto Osuna les despeses assumides per l'Ajuntament derivades de la contractació de serveis jurídics relatius a la representació legal en el tribunal i actes de conciliació.
2.1.5. Proposta del grup polític MÉS-APIB contra la instal·lació de la FV Muro Solar, amb capacitat per 9,6MWn/10,5 MWp al Polígon 12, parcel·la 99.302, i per a la preservació del sòl rústic protegit de Muro, la sobirania energètica i la sobirania alimentaria per a les generacions futures
2.2.1. Pròrroga conveni de col·laboració amb l'Atib de gestió tributària RSU
2.2.2 Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 4
2.2.3. Ratificació de la resolució de batlia 2023/19 per la qual s'aproven les condicions de participació en la subvenció PERTE digitalització del cicle de l'aigüa i aprovació dels models «12a Certificado de conformidad del ente local competente», «12b Declaración Responsable de Compromiso de Mantenimiento» i l’annexe d’actuacions al que es detallen els imports definitius per tipologia d’actuació
2.2.4. Aprovació expedient 12-23 de crèdits extraordinaris i supl. crèdits
2.3.1. Informe sobre la declaració de projecte industrial estratègic i autorització administrativa prèvia de l’agrupació fotovoltaica Llaüt de 9.769,5 kW i Falutx de 9,769,5 kW, ubicada al polígon 11, parcel·les 92 – 94, 99, 100 – 106, 112 i 9033 del TM de Muro
3. Precs i preguntes
Francisco Sabater Mulet
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
8 intervencions
2.1.1. Donar compte de la sentència de l'Audiència Provincial de Palma de Mallorca de data 3 d'abril de 2023, dictada en tràmit d'apel·lació per un delicte de calúmnies, front a la sentència del Jutjat del Penal núm. 7 de data 28 de novembre de 2022, essent part apel·lant Francisco José Cueto Osuna; i essent part apel·lada el Ministeri Fiscal, Jaime Payeras Serra, Ajuntament de Muro i l'entitat asseguradora Mapfre.
2.1.2. Donar compte de l'informe de secretaria sobre procedència de reclamar al Sr. Francisco José Cueto Osuna les despeses assumides per l'Ajuntament derivades de la contractació de serveis jurídics relatius a la representació legal en el tribunal i actes de conciliació.
2.1.3. Modificació parcial Relació de Llocs de Treball. Policia.
2.1.4. Modificació parcial Relació de Llocs de Treball. Brigada.
2.3.1. Informe sobre la declaració de projecte industrial estratègic i autorització administrativa prèvia de l’agrupació fotovoltaica Llaüt de 9.769,5 kW i Falutx de 9,769,5 kW, ubicada al polígon 11, parcel·les 92 – 94, 99, 100 – 106, 112 i 9033 del TM de Muro
José Gómez de la Cruz
Càrrec: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
4 intervencions
2.2.1. Pròrroga conveni de col·laboració amb l'Atib de gestió tributària RSU
2.2.2 Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 4
2.2.3. Ratificació de la resolució de batlia 2023/19 per la qual s'aproven les condicions de participació en la subvenció PERTE digitalització del cicle de l'aigüa i aprovació dels models «12a Certificado de conformidad del ente local competente», «12b Declaración Responsable de Compromiso de Mantenimiento» i l’annexe d’actuacions al que es detallen els imports definitius per tipologia d’actuació
2.2.4. Aprovació expedient 12-23 de crèdits extraordinaris i supl. crèdits
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
10 intervencions
1.1. PLE2023/5 Extraordinari amb urgència 16/03/2023
1.2. PLE2023/6 Ordinari 30/03/2023
2.1.3. Modificació parcial Relació de Llocs de Treball. Policia.
2.1.4. Modificació parcial Relació de Llocs de Treball. Brigada.
2.1.5. Proposta del grup polític MÉS-APIB contra la instal·lació de la FV Muro Solar, amb capacitat per 9,6MWn/10,5 MWp al Polígon 12, parcel·la 99.302, i per a la preservació del sòl rústic protegit de Muro, la sobirania energètica i la sobirania alimentaria per a les generacions futures
2.2.1. Pròrroga conveni de col·laboració amb l'Atib de gestió tributària RSU
2.2.2 Omissió de la funció fiscalitzadora i reconeixement extrajudicial 4
2.2.3. Ratificació de la resolució de batlia 2023/19 per la qual s'aproven les condicions de participació en la subvenció PERTE digitalització del cicle de l'aigüa i aprovació dels models «12a Certificado de conformidad del ente local competente», «12b Declaración Responsable de Compromiso de Mantenimiento» i l’annexe d’actuacions al que es detallen els imports definitius per tipologia d’actuació
2.2.4. Aprovació expedient 12-23 de crèdits extraordinaris i supl. crèdits
2.3.1. Informe sobre la declaració de projecte industrial estratègic i autorització administrativa prèvia de l’agrupació fotovoltaica Llaüt de 9.769,5 kW i Falutx de 9,769,5 kW, ubicada al polígon 11, parcel·les 92 – 94, 99, 100 – 106, 112 i 9033 del TM de Muro
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE MURO
22
(00:18:48)
CDM
8
(00:07:30)
EL PI
47
(00:50:06)
MÉS-APIB
14
(00:50:19)
PSIB-PSOE
14
(00:26:36)
UIM
19
(00:34:44)