logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 24 de novembre de 2022
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1. Aprovació acta anterior
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:39)
Copiar URL
7 intervencions
9 intervencions
2.2. Comptes i Hisenda
7 intervencions
2.2. Comptes i Hisenda
11 intervencions
2.2. Comptes i Hisenda
9 intervencions
5 intervencions
3 intervencions
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(00:47:30)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:48:38)
Copiar URL
159 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Miguel Porquer Tugores
Càrrec: Batle | EL PI
foto
87 intervencions
1.1. PLE2022/18 Ordinari 27/10/2022
2.1.1. Actuacions preparatòries contracte concessió serveis de les obres de millora i explotació bar restaurant balneari 4
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 8/2022
2.2.2. Expedient de suplement de crèdit 41/2022
2.2.3. Expedient de suplement de crèdit 42/2022
2.2.4. Expedient de modificació de crèdit 43/2022
2.2.5. Informe estat d’execució del Pressupost municipal 3r trimestre 2022
2.3.1. Aprovació definitiva estudi de detall núm. 3/2018, a nom de la Sra. Katja Busch
3. Precs i preguntes
Antoni Serra Sastre
Càrrec: Regidor | CDM
foto
8 intervencions
3. Precs i preguntes
Juana Maria Perelló Trias
Càrrec: Serveis Socials, Sanitat, Residència i Gent Gran | CDM
foto
1 intervencions
3. Precs i preguntes
Rafael Gelabert Boyeras
Càrrec: Regidor | UIM
foto
33 intervencions
2.1.1. Actuacions preparatòries contracte concessió serveis de les obres de millora i explotació bar restaurant balneari 4
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 8/2022
2.2.2. Expedient de suplement de crèdit 41/2022
2.2.3. Expedient de suplement de crèdit 42/2022
2.2.4. Expedient de modificació de crèdit 43/2022
Margalida Portells Sastre
Càrrec: Regidora | PSIB-PSOE
foto
3 intervencions
3. Precs i preguntes
Martí Siquier Sastre
Càrrec: Regidor | PSIB-PSOE
foto
38 intervencions
2.1.1. Actuacions preparatòries contracte concessió serveis de les obres de millora i explotació bar restaurant balneari 4
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 8/2022
2.2.2. Expedient de suplement de crèdit 41/2022
2.2.3. Expedient de suplement de crèdit 42/2022
2.2.4. Expedient de modificació de crèdit 43/2022
2.2.5. Informe estat d’execució del Pressupost municipal 3r trimestre 2022
Miquel Àngel Tortell Frontera
Càrrec: Regidor | MÉS-APIB
foto
28 intervencions
2.1.1. Actuacions preparatòries contracte concessió serveis de les obres de millora i explotació bar restaurant balneari 4
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 8/2022
2.2.2. Expedient de suplement de crèdit 41/2022
2.2.3. Expedient de suplement de crèdit 42/2022
2.2.4. Expedient de modificació de crèdit 43/2022
2.2.5. Informe estat d’execució del Pressupost municipal 3r trimestre 2022
Francisco Sabater Mulet
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
2 intervencions
2.1.1. Actuacions preparatòries contracte concessió serveis de les obres de millora i explotació bar restaurant balneari 4
2.3.1. Aprovació definitiva estudi de detall núm. 3/2018, a nom de la Sra. Katja Busch
José Gómez de la Cruz
Càrrec: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
5 intervencions
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 8/2022
2.2.2. Expedient de suplement de crèdit 41/2022
2.2.3. Expedient de suplement de crèdit 42/2022
2.2.4. Expedient de modificació de crèdit 43/2022
2.2.5. Informe estat d’execució del Pressupost municipal 3r trimestre 2022
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
7 intervencions
1.1. PLE2022/18 Ordinari 27/10/2022
2.1.1. Actuacions preparatòries contracte concessió serveis de les obres de millora i explotació bar restaurant balneari 4
2.2.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 8/2022
2.2.2. Expedient de suplement de crèdit 41/2022
2.2.3. Expedient de suplement de crèdit 42/2022
2.2.4. Expedient de modificació de crèdit 43/2022
2.3.1. Aprovació definitiva estudi de detall núm. 3/2018, a nom de la Sra. Katja Busch
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE MURO
14
(00:12:06)
CDM
9
(00:06:32)
EL PI
87
(00:36:43)
MÉS-APIB
28
(00:32:18)
PSIB-PSOE
41
(00:21:22)
UIM
33
(00:25:00)