logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 27 d'octubre de 2022
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1. Aprovació acta anterior
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:48)
Copiar URL
7 intervencions
11 intervencions
11 intervencions
10 intervencions
2.2. Comptes i hisenda
9 intervencions
2.2. Comptes i hisenda
12 intervencions
8 intervencions
10 intervencions
118 intervencions
foto
José Gómez de la Cruz
AJUNTAMENT DE MURO
(03:08:16)
Copiar URL
foto
José Gómez de la Cruz
AJUNTAMENT DE MURO
(03:11:20)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Miguel Porquer Tugores
Càrrec: Batle | EL PI
foto
63 intervencions
1.1. PLE2022/17 Ordinari 29/09/2022
2.1.1. Expedient de contractació patrimonial de l'explotació del bar de la tercera edat. Declaració de procediment desert.
2.1.2. Expedient de contractació obres per a la construcció d'una escola d'educació infantil 0- 3 anys . Declaració procediment desert
2.1.3. Designació provisional Secretària jutjat de Pau de Muro. Isabel Maria Bennàsar Poquet
2.2.1. Aprovació inicial Ordenança fiscal reguladora de la taxa per participar en proves selectives
2.2.2. Aprovació expedient extrajudicial 7/2022
2.2.3. Expedient 33/2022 de Suplement de Crèdit
2.3.1. Presentació a recurs contenciós administratiu (PO 147-2022) interposat per Limpiezas Urbanas de Mallorca, S.A. i FCC Medio Ambiente, S.A. Unión Temporal de Empresas contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 28 d’abril de 2022 sobre revisió de preus del contracte
2.3.2. Gestió dels vehicles de recollida de residus al final vida útil
Antoni Serra Sastre
Càrrec: Regidor | CDM
foto
5 intervencions
2.3.2. Gestió dels vehicles de recollida de residus al final vida útil
3. Precs i preguntes
Margalida Forteza Bennasar
Càrrec: Esports | CDM
foto
6 intervencions
2.2.2. Aprovació expedient extrajudicial 7/2022
3. Precs i preguntes
Juana Maria Perelló Trias
Càrrec: Serveis Socials, Sanitat, Residència i Gent Gran | CDM
foto
2 intervencions
2.2.2. Aprovació expedient extrajudicial 7/2022
3. Precs i preguntes
Mariano Juan Serra Sabater
Càrrec: Educació, Joventut, Policia, Escola Música | CDM
foto
2 intervencions
3. Precs i preguntes
Rafael Gelabert Boyeras
Càrrec: Regidor | UIM
foto
24 intervencions
2.1.1. Expedient de contractació patrimonial de l'explotació del bar de la tercera edat. Declaració de procediment desert.
2.1.2. Expedient de contractació obres per a la construcció d'una escola d'educació infantil 0- 3 anys . Declaració procediment desert
2.1.3. Designació provisional Secretària jutjat de Pau de Muro. Isabel Maria Bennàsar Poquet
2.2.1. Aprovació inicial Ordenança fiscal reguladora de la taxa per participar en proves selectives
2.2.2. Aprovació expedient extrajudicial 7/2022
2.2.3. Expedient 33/2022 de Suplement de Crèdit
2.3.1. Presentació a recurs contenciós administratiu (PO 147-2022) interposat per Limpiezas Urbanas de Mallorca, S.A. i FCC Medio Ambiente, S.A. Unión Temporal de Empresas contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 28 d’abril de 2022 sobre revisió de preus del contracte
2.3.2. Gestió dels vehicles de recollida de residus al final vida útil
Margalida Portells Sastre
Càrrec: Regidora | PSIB-PSOE
foto
9 intervencions
3. Precs i preguntes
Martí Siquier Sastre
Càrrec: Regidor | PSIB-PSOE
foto
28 intervencions
2.1.1. Expedient de contractació patrimonial de l'explotació del bar de la tercera edat. Declaració de procediment desert.
2.1.2. Expedient de contractació obres per a la construcció d'una escola d'educació infantil 0- 3 anys . Declaració procediment desert
2.1.3. Designació provisional Secretària jutjat de Pau de Muro. Isabel Maria Bennàsar Poquet
2.2.1. Aprovació inicial Ordenança fiscal reguladora de la taxa per participar en proves selectives
2.2.2. Aprovació expedient extrajudicial 7/2022
2.2.3. Expedient 33/2022 de Suplement de Crèdit
2.3.1. Presentació a recurs contenciós administratiu (PO 147-2022) interposat per Limpiezas Urbanas de Mallorca, S.A. i FCC Medio Ambiente, S.A. Unión Temporal de Empresas contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 28 d’abril de 2022 sobre revisió de preus del contracte
2.3.2. Gestió dels vehicles de recollida de residus al final vida útil
Miquel Àngel Tortell Frontera
Càrrec: Regidor | MÉS-APIB
foto
40 intervencions
2.1.1. Expedient de contractació patrimonial de l'explotació del bar de la tercera edat. Declaració de procediment desert.
2.1.2. Expedient de contractació obres per a la construcció d'una escola d'educació infantil 0- 3 anys . Declaració procediment desert
2.1.3. Designació provisional Secretària jutjat de Pau de Muro. Isabel Maria Bennàsar Poquet
2.2.1. Aprovació inicial Ordenança fiscal reguladora de la taxa per participar en proves selectives
2.2.2. Aprovació expedient extrajudicial 7/2022
2.2.3. Expedient 33/2022 de Suplement de Crèdit
2.3.1. Presentació a recurs contenciós administratiu (PO 147-2022) interposat per Limpiezas Urbanas de Mallorca, S.A. i FCC Medio Ambiente, S.A. Unión Temporal de Empresas contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 28 d’abril de 2022 sobre revisió de preus del contracte
2.3.2. Gestió dels vehicles de recollida de residus al final vida útil
Francisco Sabater Mulet
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
5 intervencions
2.1.1. Expedient de contractació patrimonial de l'explotació del bar de la tercera edat. Declaració de procediment desert.
2.1.2. Expedient de contractació obres per a la construcció d'una escola d'educació infantil 0- 3 anys . Declaració procediment desert
2.1.3. Designació provisional Secretària jutjat de Pau de Muro. Isabel Maria Bennàsar Poquet
2.3.1. Presentació a recurs contenciós administratiu (PO 147-2022) interposat per Limpiezas Urbanas de Mallorca, S.A. i FCC Medio Ambiente, S.A. Unión Temporal de Empresas contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 28 d’abril de 2022 sobre revisió de preus del contracte
2.3.2. Gestió dels vehicles de recollida de residus al final vida útil
José Gómez de la Cruz
Càrrec: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
5 intervencions
2.2.1. Aprovació inicial Ordenança fiscal reguladora de la taxa per participar en proves selectives
2.2.2. Aprovació expedient extrajudicial 7/2022
2.2.3. Expedient 33/2022 de Suplement de Crèdit
3. Precs i preguntes
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
9 intervencions
1.1. PLE2022/17 Ordinari 29/09/2022
2.1.1. Expedient de contractació patrimonial de l'explotació del bar de la tercera edat. Declaració de procediment desert.
2.1.2. Expedient de contractació obres per a la construcció d'una escola d'educació infantil 0- 3 anys . Declaració procediment desert
2.1.3. Designació provisional Secretària jutjat de Pau de Muro. Isabel Maria Bennàsar Poquet
2.2.1. Aprovació inicial Ordenança fiscal reguladora de la taxa per participar en proves selectives
2.2.2. Aprovació expedient extrajudicial 7/2022
2.2.3. Expedient 33/2022 de Suplement de Crèdit
2.3.1. Presentació a recurs contenciós administratiu (PO 147-2022) interposat per Limpiezas Urbanas de Mallorca, S.A. i FCC Medio Ambiente, S.A. Unión Temporal de Empresas contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 28 d’abril de 2022 sobre revisió de preus del contracte
2.3.2. Gestió dels vehicles de recollida de residus al final vida útil
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE MURO
19
(00:17:12)
CDM
15
(00:17:29)
EL PI
63
(00:28:54)
MÉS-APIB
40
(00:58:05)
PSIB-PSOE
37
(00:43:47)
UIM
24
(00:42:12)