logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 29 de setembre de 2022
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1. Aprovació actes anteriors
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:40)
Copiar URL
1. Aprovació actes anteriors
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:01:07)
Copiar URL
12 intervencions
6 intervencions
2.1. Comptes i Hisenda
8 intervencions
7 intervencions
8 intervencions
1 intervencions
(00:53:04) - 3. Urgència
10 intervencions
(01:09:50) - 4. Precs i pregunte
38 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Miguel Porquer Tugores
Càrrec: Batle | EL PI
foto
30 intervencions
1.1. PLE2022/15 Ordinari 25/08/2022
1.2. PLE2022/16 Extraordinari 09/09/2022
2.1.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 6/2022
2.1.2. Informació Ple execució pressupost 2n Trimestre
2.1.3. Aprovació Compte General 2021
2.1.4. Aprovació inicial ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de centre de dia
2.1.5. Expedient 30.2022 de crèdit extraordinari i suplements de crèdit
2.2.1. Aprovació expedient contractació del servei de neteja viària, neteja de platges i retirada de Posidònia
3. Urgència
Antoni Serra Sastre
Càrrec: Regidor | CDM
foto
7 intervencions
2.1.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 6/2022
2.1.3. Aprovació Compte General 2021
4. Precs i pregunte
Mariano Juan Serra Sabater
Càrrec: Educació, Joventut, Policia, Escola Música | CDM
foto
1 intervencions
4. Precs i pregunte
Andrés Pedro Cantarellas Tugores
Càrrec: Urbanisme, Obres, Brigada Municipal, Cementeri | EL PI
foto
1 intervencions
4. Precs i pregunte
Rafael Gelabert Boyeras
Càrrec: Regidor | UIM
foto
10 intervencions
2.1.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 6/2022
2.1.2. Informació Ple execució pressupost 2n Trimestre
2.1.3. Aprovació Compte General 2021
2.1.4. Aprovació inicial ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de centre de dia
2.1.5. Expedient 30.2022 de crèdit extraordinari i suplements de crèdit
3. Urgència
4. Precs i pregunte
Martí Siquier Sastre
Càrrec: Regidor | PSIB-PSOE
foto
18 intervencions
2.1.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 6/2022
2.1.2. Informació Ple execució pressupost 2n Trimestre
2.1.3. Aprovació Compte General 2021
2.1.4. Aprovació inicial ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de centre de dia
2.1.5. Expedient 30.2022 de crèdit extraordinari i suplements de crèdit
3. Urgència
4. Precs i pregunte
Miquel Àngel Tortell Frontera
Càrrec: Regidor | MÉS-APIB
foto
13 intervencions
2.1.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 6/2022
2.1.2. Informació Ple execució pressupost 2n Trimestre
2.1.3. Aprovació Compte General 2021
2.1.4. Aprovació inicial ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de centre de dia
2.1.5. Expedient 30.2022 de crèdit extraordinari i suplements de crèdit
3. Urgència
4. Precs i pregunte
Francisco Sabater Mulet
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
1 intervencions
3. Urgència
José Gómez de la Cruz
Càrrec: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
5 intervencions
2.1.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 6/2022
2.1.2. Informació Ple execució pressupost 2n Trimestre
2.1.3. Aprovació Compte General 2021
2.1.4. Aprovació inicial ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de centre de dia
2.1.5. Expedient 30.2022 de crèdit extraordinari i suplements de crèdit
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
8 intervencions
1.1. PLE2022/15 Ordinari 25/08/2022
1.2. PLE2022/16 Extraordinari 09/09/2022
2.1.1. Omissió de la funció fiscalitzadora i Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 6/2022
2.1.3. Aprovació Compte General 2021
2.1.4. Aprovació inicial ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de centre de dia
2.1.5. Expedient 30.2022 de crèdit extraordinari i suplements de crèdit
3. Urgència
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE MURO
14
(00:12:04)
CDM
8
(00:04:39)
EL PI
31
(00:20:22)
MÉS-APIB
13
(00:31:51)
PSIB-PSOE
18
(00:34:11)
UIM
10
(00:25:47)