logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 26 de maig de 2022
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1. Aprovació acta anterior
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:33)
Copiar URL
1. Aprovació acta anterior
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:01:01)
Copiar URL
2.1. Administració i Personal
9 intervencions
7 intervencions
8 intervencions
15 intervencions
111 intervencions
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(01:25:41)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Miguel Porquer Tugores
Càrrec: Batle | EL PI
foto
58 intervencions
1.1.. PLE2022/8 Extraordinari amb urgència 13/04/2022
1.2. PLE2022/9 Ordinari 28/04/2022
2.1.1. Elecció festes locals any 2023
2.1.2. Aprovació estudi econòmic viabilitat contracte de concessió de servei balneari 4
2.2.1. Expedient 14.2022 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
2.2.2. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2022
3. Precs i preguntes
Antoni Serra Sastre
Càrrec: Regidor | CDM
foto
9 intervencions
2.1.1. Elecció festes locals any 2023
2.2.1. Expedient 14.2022 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
3. Precs i preguntes
Margarita Ballester Bauzá
Càrrec: Platja, Protecció Civil, Comerç, Participació | PP
foto
2 intervencions
3. Precs i preguntes
Margalida Forteza Bennasar
Càrrec: Esports | CDM
foto
6 intervencions
2.2.2. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2022
3. Precs i preguntes
Mariano Juan Serra Sabater
Càrrec: Educació, Joventut, Policia, Escola Música | CDM
foto
2 intervencions
3. Precs i preguntes
Rafael Gelabert Boyeras
Càrrec: Regidor | UIM
foto
21 intervencions
2.1.1. Elecció festes locals any 2023
2.1.2. Aprovació estudi econòmic viabilitat contracte de concessió de servei balneari 4
2.2.1. Expedient 14.2022 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
2.2.2. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2022
Margalida Portells Sastre
Càrrec: Regidora | PSIB-PSOE
foto
3 intervencions
3. Precs i preguntes
Martí Siquier Sastre
Càrrec: Regidor | PSIB-PSOE
foto
21 intervencions
2.1.1. Elecció festes locals any 2023
2.1.2. Aprovació estudi econòmic viabilitat contracte de concessió de servei balneari 4
2.2.1. Expedient 14.2022 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
2.2.2. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2022
Miquel Àngel Tortell Frontera
Càrrec: Regidor | MÉS-APIB
foto
21 intervencions
2.1.1. Elecció festes locals any 2023
2.1.2. Aprovació estudi econòmic viabilitat contracte de concessió de servei balneari 4
2.2.1. Expedient 14.2022 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
2.2.2. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2022
Maria del Mar Riera Gelabert
Càrrec: Regidora | MÉS-APIB
foto
1 intervencions
2.1.2. Aprovació estudi econòmic viabilitat contracte de concessió de servei balneari 4
Francisco Sabater Mulet
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
2 intervencions
2.1.1. Elecció festes locals any 2023
3. Precs i preguntes
José Gómez de la Cruz
Càrrec: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
2 intervencions
2.2.1. Expedient 14.2022 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
2.2.2. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2022
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
6 intervencions
1.1.. PLE2022/8 Extraordinari amb urgència 13/04/2022
1.2. PLE2022/9 Ordinari 28/04/2022
2.1.1. Elecció festes locals any 2023
2.1.2. Aprovació estudi econòmic viabilitat contracte de concessió de servei balneari 4
2.2.1. Expedient 14.2022 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
2.2.2. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2022
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE MURO
10
(00:06:12)
CDM
17
(00:11:42)
EL PI
58
(00:26:48)
MÉS-APIB
22
(00:20:52)
PP
2
(00:01:31)
PSIB-PSOE
24
(00:11:26)
UIM
21
(00:21:22)