logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 26 de maig de 2022
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1. Aprovació acta anterior
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:33)
Copiar URL
1. Aprovació acta anterior
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:01:01)
Copiar URL
2.1. Administració i Personal
9 intervencions
7 intervencions
8 intervencions
15 intervencions
0 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Miguel Porquer Tugores
Càrrec: Batle | EL PI
foto
13 intervencions
1.1.. PLE2022/8 Extraordinari amb urgència 13/04/2022
1.2. PLE2022/9 Ordinari 28/04/2022
2.1.1. Elecció festes locals any 2023
2.1.2. Aprovació estudi econòmic viabilitat contracte de concessió de servei balneari 4
2.2.1. Expedient 14.2022 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
2.2.2. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2022
Antoni Serra Sastre
Càrrec: Regidor | CDM
foto
2 intervencions
2.1.1. Elecció festes locals any 2023
2.2.1. Expedient 14.2022 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
Margalida Forteza Bennasar
Càrrec: Esports | CDM
foto
4 intervencions
2.2.2. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2022
Rafael Gelabert Boyeras
Càrrec: Regidor | UIM
foto
4 intervencions
2.1.1. Elecció festes locals any 2023
2.1.2. Aprovació estudi econòmic viabilitat contracte de concessió de servei balneari 4
2.2.1. Expedient 14.2022 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
2.2.2. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2022
Martí Siquier Sastre
Càrrec: Regidor | PSIB-PSOE
foto
4 intervencions
2.1.1. Elecció festes locals any 2023
2.1.2. Aprovació estudi econòmic viabilitat contracte de concessió de servei balneari 4
2.2.1. Expedient 14.2022 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
2.2.2. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2022
Miquel Àngel Tortell Frontera
Càrrec: Regidor | MÉS-APIB
foto
6 intervencions
2.1.1. Elecció festes locals any 2023
2.1.2. Aprovació estudi econòmic viabilitat contracte de concessió de servei balneari 4
2.2.1. Expedient 14.2022 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
2.2.2. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2022
Maria del Mar Riera Gelabert
Càrrec: Regidora | MÉS-APIB
foto
1 intervencions
2.1.2. Aprovació estudi econòmic viabilitat contracte de concessió de servei balneari 4
Francisco Sabater Mulet
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
1 intervencions
2.1.1. Elecció festes locals any 2023
José Gómez de la Cruz
Càrrec: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
2 intervencions
2.2.1. Expedient 14.2022 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
2.2.2. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2022
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
6 intervencions
1.1.. PLE2022/8 Extraordinari amb urgència 13/04/2022
1.2. PLE2022/9 Ordinari 28/04/2022
2.1.1. Elecció festes locals any 2023
2.1.2. Aprovació estudi econòmic viabilitat contracte de concessió de servei balneari 4
2.2.1. Expedient 14.2022 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
2.2.2. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2022
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE MURO
9
(00:05:29)
CDM
6
(00:05:34)
EL PI
13
(00:08:48)
MÉS-APIB
7
(00:08:22)
PSIB-PSOE
4
(00:05:32)
UIM
4
(00:05:26)