logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 28 d'abril de 2022
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1. Aprovació actes anteriors
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:48)
Copiar URL
1. Aprovació actes anteriors
3 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:01:49)
Copiar URL
1. Aprovació actes anteriors
8 intervencions
3 intervencions
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(00:05:46)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:06:35)
Copiar URL
6 intervencions
9 intervencions
2.3. Medi Ambient i Agricultura
11 intervencions
2.3. Medi Ambient i Agricultura
17 intervencions
7 intervencions
14 intervencions
0 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Miguel Porquer Tugores
Càrrec: Batle | EL PI
foto
27 intervencions
1.1. PLE2022/6 Ordinari 31/03/2022
1.2. PLE2022/7 Extraordinari amb urgència 06/04/2022
1.3. PLE2022/8 Extraordinari amb urgència 13/04/2022
2.1.1. Sol·licitud de pròrroga del contracte d'explotació del bar-cafeteria situat al Poliesportiu Municipal de Muro de data 1 d'octubre de 2018
2.2.1. Expedient 10/2022 de transferències de crèdit i modificació quantitat global del complement de productivitat
2.2.2. Expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits 9/2022
2.3.1. Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua de Muro
2.3.2. Revisió preus UTE SU MURO
2.3.3. Conveni de col·laboració entre l'Institut Balear de l'Energia i l'Ajuntament de Muro per a la millora i el manteniment del sistema públic de recàrregues per a vehicles elèctrics a les Illes Balears
2.3.4. Gestió del servei de subministrament i distribució domiciliària d'aigua potable a Platja de Muro
Antoni Serra Sastre
Càrrec: Regidor | CDM
foto
4 intervencions
2.3.1. Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua de Muro
2.3.2. Revisió preus UTE SU MURO
2.3.4. Gestió del servei de subministrament i distribució domiciliària d'aigua potable a Platja de Muro
Margarita Ballester Bauzá
Càrrec: Platja, Protecció Civil, Comerç, Participació | PP
foto
1 intervencions
2.2.2. Expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits 9/2022
Andrés Pedro Cantarellas Tugores
Càrrec: Urbanisme, Obres, Brigada Municipal, Cementeri | EL PI
foto
1 intervencions
2.2.2. Expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits 9/2022
Rafael Gelabert Boyeras
Càrrec: Regidor | UIM
foto
6 intervencions
2.2.1. Expedient 10/2022 de transferències de crèdit i modificació quantitat global del complement de productivitat
2.2.2. Expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits 9/2022
2.3.1. Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua de Muro
2.3.2. Revisió preus UTE SU MURO
2.3.3. Conveni de col·laboració entre l'Institut Balear de l'Energia i l'Ajuntament de Muro per a la millora i el manteniment del sistema públic de recàrregues per a vehicles elèctrics a les Illes Balears
2.3.4. Gestió del servei de subministrament i distribució domiciliària d'aigua potable a Platja de Muro
Martí Siquier Sastre
Càrrec: Regidor | PSIB-PSOE
foto
8 intervencions
2.2.1. Expedient 10/2022 de transferències de crèdit i modificació quantitat global del complement de productivitat
2.2.2. Expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits 9/2022
2.3.1. Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua de Muro
2.3.2. Revisió preus UTE SU MURO
2.3.3. Conveni de col·laboració entre l'Institut Balear de l'Energia i l'Ajuntament de Muro per a la millora i el manteniment del sistema públic de recàrregues per a vehicles elèctrics a les Illes Balears
2.3.4. Gestió del servei de subministrament i distribució domiciliària d'aigua potable a Platja de Muro
Miquel Àngel Tortell Frontera
Càrrec: Regidor | MÉS-APIB
foto
12 intervencions
1.2. PLE2022/7 Extraordinari amb urgència 06/04/2022
1.3. PLE2022/8 Extraordinari amb urgència 13/04/2022
2.2.1. Expedient 10/2022 de transferències de crèdit i modificació quantitat global del complement de productivitat
2.2.2. Expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits 9/2022
2.3.1. Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua de Muro
2.3.2. Revisió preus UTE SU MURO
2.3.3. Conveni de col·laboració entre l'Institut Balear de l'Energia i l'Ajuntament de Muro per a la millora i el manteniment del sistema públic de recàrregues per a vehicles elèctrics a les Illes Balears
2.3.4. Gestió del servei de subministrament i distribució domiciliària d'aigua potable a Platja de Muro
Francisco Sabater Mulet
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
8 intervencions
1.3. PLE2022/8 Extraordinari amb urgència 13/04/2022
2.1.1. Sol·licitud de pròrroga del contracte d'explotació del bar-cafeteria situat al Poliesportiu Municipal de Muro de data 1 d'octubre de 2018
2.3.1. Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua de Muro
2.3.2. Revisió preus UTE SU MURO
2.3.3. Conveni de col·laboració entre l'Institut Balear de l'Energia i l'Ajuntament de Muro per a la millora i el manteniment del sistema públic de recàrregues per a vehicles elèctrics a les Illes Balears
2.3.4. Gestió del servei de subministrament i distribució domiciliària d'aigua potable a Platja de Muro
José Gómez de la Cruz
Càrrec: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
3 intervencions
2.2.1. Expedient 10/2022 de transferències de crèdit i modificació quantitat global del complement de productivitat
2.2.2. Expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits 9/2022
2.3.2. Revisió preus UTE SU MURO
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
10 intervencions
1.1. PLE2022/6 Ordinari 31/03/2022
1.2. PLE2022/7 Extraordinari amb urgència 06/04/2022
1.3. PLE2022/8 Extraordinari amb urgència 13/04/2022
2.1.1. Sol·licitud de pròrroga del contracte d'explotació del bar-cafeteria situat al Poliesportiu Municipal de Muro de data 1 d'octubre de 2018
2.2.1. Expedient 10/2022 de transferències de crèdit i modificació quantitat global del complement de productivitat
2.2.2. Expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits 9/2022
2.3.1. Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua de Muro
2.3.2. Revisió preus UTE SU MURO
2.3.3. Conveni de col·laboració entre l'Institut Balear de l'Energia i l'Ajuntament de Muro per a la millora i el manteniment del sistema públic de recàrregues per a vehicles elèctrics a les Illes Balears
2.3.4. Gestió del servei de subministrament i distribució domiciliària d'aigua potable a Platja de Muro
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE MURO
21
(00:14:48)
CDM
4
(00:02:03)
EL PI
28
(00:26:21)
MÉS-APIB
12
(00:22:26)
PP
1
(00:01:02)
PSIB-PSOE
8
(00:08:21)
UIM
6
(00:16:28)