logo
digiacta
buscar
Any
Ple Extraordinari del 13 d'abril de 2022
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:00:21)
Copiar URL
10 intervencions
4 intervencions
15 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Miguel Porquer Tugores
Càrrec: Batle | EL PI
foto
11 intervencions
1. Ratificació de la urgència de la sessió
1.1.1. Aprovació de l’informe tècnic relatiu a l’expedient de partió dels béns de domini públic marítim-terrestre del tram de costa d’uns sis-cents vint-i-sis (626) metres de longitud, en la barra de tancament de l’Albufera de Muro, zona des Comú (tram 3 de Muro), en el TM de Muro, illa de Mallorca (Illes Balears)
1.1.2. Al·legacions a la partió del domini públic marítim-terrestre de la Zona de Es Comú i La Caseta dels Capellans (tram 3 de Muro), sol·licitant la NO INCLUSIÓ de la zona denominada "La Caseta dels Capellans" dins el DOMINI PÚBLIC MARÍTIM-TERRESTRE
2.1.1. Aprovació de l’informe jurídic en relació a la possibilitat d’efectuar un «deslinde» marí-tim -terrestre sobre el bé comunal de la Caseta dels Capellans.
Antoni Serra Sastre
Càrrec: Regidor | CDM
foto
3 intervencions
1.1.1. Aprovació de l’informe tècnic relatiu a l’expedient de partió dels béns de domini públic marítim-terrestre del tram de costa d’uns sis-cents vint-i-sis (626) metres de longitud, en la barra de tancament de l’Albufera de Muro, zona des Comú (tram 3 de Muro), en el TM de Muro, illa de Mallorca (Illes Balears)
2.1.1. Aprovació de l’informe jurídic en relació a la possibilitat d’efectuar un «deslinde» marí-tim -terrestre sobre el bé comunal de la Caseta dels Capellans.
Margarita Ballester Bauzá
Càrrec: Platja, Protecció Civil, Comerç, Participació | PP
foto
2 intervencions
1.1.1. Aprovació de l’informe tècnic relatiu a l’expedient de partió dels béns de domini públic marítim-terrestre del tram de costa d’uns sis-cents vint-i-sis (626) metres de longitud, en la barra de tancament de l’Albufera de Muro, zona des Comú (tram 3 de Muro), en el TM de Muro, illa de Mallorca (Illes Balears)
2.1.1. Aprovació de l’informe jurídic en relació a la possibilitat d’efectuar un «deslinde» marí-tim -terrestre sobre el bé comunal de la Caseta dels Capellans.
Margalida Forteza Bennasar
Càrrec: Esports | CDM
foto
1 intervencions
2.1.1. Aprovació de l’informe jurídic en relació a la possibilitat d’efectuar un «deslinde» marí-tim -terrestre sobre el bé comunal de la Caseta dels Capellans.
Rafael Gelabert Boyeras
Càrrec: Regidor | UIM
foto
2 intervencions
1.1.1. Aprovació de l’informe tècnic relatiu a l’expedient de partió dels béns de domini públic marítim-terrestre del tram de costa d’uns sis-cents vint-i-sis (626) metres de longitud, en la barra de tancament de l’Albufera de Muro, zona des Comú (tram 3 de Muro), en el TM de Muro, illa de Mallorca (Illes Balears)
2.1.1. Aprovació de l’informe jurídic en relació a la possibilitat d’efectuar un «deslinde» marí-tim -terrestre sobre el bé comunal de la Caseta dels Capellans.
Margalida Portells Sastre
Càrrec: Regidora | PSIB-PSOE
foto
1 intervencions
2.1.1. Aprovació de l’informe jurídic en relació a la possibilitat d’efectuar un «deslinde» marí-tim -terrestre sobre el bé comunal de la Caseta dels Capellans.
Martí Siquier Sastre
Càrrec: Regidor | PSIB-PSOE
foto
2 intervencions
1.1.1. Aprovació de l’informe tècnic relatiu a l’expedient de partió dels béns de domini públic marítim-terrestre del tram de costa d’uns sis-cents vint-i-sis (626) metres de longitud, en la barra de tancament de l’Albufera de Muro, zona des Comú (tram 3 de Muro), en el TM de Muro, illa de Mallorca (Illes Balears)
2.1.1. Aprovació de l’informe jurídic en relació a la possibilitat d’efectuar un «deslinde» marí-tim -terrestre sobre el bé comunal de la Caseta dels Capellans.
Miquel Àngel Tortell Frontera
Càrrec: Regidor | MÉS-APIB
foto
3 intervencions
1.1.1. Aprovació de l’informe tècnic relatiu a l’expedient de partió dels béns de domini públic marítim-terrestre del tram de costa d’uns sis-cents vint-i-sis (626) metres de longitud, en la barra de tancament de l’Albufera de Muro, zona des Comú (tram 3 de Muro), en el TM de Muro, illa de Mallorca (Illes Balears)
1.1.2. Al·legacions a la partió del domini públic marítim-terrestre de la Zona de Es Comú i La Caseta dels Capellans (tram 3 de Muro), sol·licitant la NO INCLUSIÓ de la zona denominada "La Caseta dels Capellans" dins el DOMINI PÚBLIC MARÍTIM-TERRESTRE
2.1.1. Aprovació de l’informe jurídic en relació a la possibilitat d’efectuar un «deslinde» marí-tim -terrestre sobre el bé comunal de la Caseta dels Capellans.
Francisco Sabater Mulet
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
1 intervencions
1.1.1. Aprovació de l’informe tècnic relatiu a l’expedient de partió dels béns de domini públic marítim-terrestre del tram de costa d’uns sis-cents vint-i-sis (626) metres de longitud, en la barra de tancament de l’Albufera de Muro, zona des Comú (tram 3 de Muro), en el TM de Muro, illa de Mallorca (Illes Balears)
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
5 intervencions
1. Ratificació de la urgència de la sessió
1.1.1. Aprovació de l’informe tècnic relatiu a l’expedient de partió dels béns de domini públic marítim-terrestre del tram de costa d’uns sis-cents vint-i-sis (626) metres de longitud, en la barra de tancament de l’Albufera de Muro, zona des Comú (tram 3 de Muro), en el TM de Muro, illa de Mallorca (Illes Balears)
1.1.2. Al·legacions a la partió del domini públic marítim-terrestre de la Zona de Es Comú i La Caseta dels Capellans (tram 3 de Muro), sol·licitant la NO INCLUSIÓ de la zona denominada "La Caseta dels Capellans" dins el DOMINI PÚBLIC MARÍTIM-TERRESTRE
2.1.1. Aprovació de l’informe jurídic en relació a la possibilitat d’efectuar un «deslinde» marí-tim -terrestre sobre el bé comunal de la Caseta dels Capellans.
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE MURO
6
(00:03:02)
CDM
4
(00:05:04)
EL PI
11
(00:08:07)
MÉS-APIB
3
(00:08:57)
PP
2
(00:00:52)
PSIB-PSOE
3
(00:05:42)
UIM
2
(00:08:01)