logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 29 de juliol de 2021
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1.1. PLE2021/5 Extraordinari amb urgència 29/03/2021 1.2. PLE2021/6 Ordinari 29/04/2021 1.3. PLE2021/7 Ordinari 27/05/2021
20 intervencions
3 intervencions
foto
Francisco Sabater Mulet
AJUNTAMENT DE MURO
(00:07:41)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE MURO
(00:08:38)
Copiar URL
7 intervencions
10 intervencions
5 intervencions
11 intervencions
6 intervencions
13 intervencions
94 intervencions
foto
José Gómez de la Cruz
AJUNTAMENT DE MURO
(01:27:29)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Antoni Serra Sastre
Càrrec: Batle | CDM
foto
47 intervencions
1. Aprovació d’actes anteriors
2.1.1. Reconeixement compatibilitat. David Sanz Escandell
2.2.1. Expedient extrajudicial 7.2021
2.2.2. Modificació de crèdits extraordinaris 17.2021
2.2.3. Donar Compte Pla Anual Control Financer
2.3.1. Ratificació de Resolució de Batlia relativa al contenciós administratiu interposat per Abaqua contra la desestimació del seu requeriment de gestió de l’Edar de Platja de Muro.
2.3.2. Ratificació de Resolució de Batlia relativa a la personació de l’Ajuntament de Muro dintre del P.O. 296/2021, interposat per Abaqua contra l’Ajuntament de Santa Margalida.
2.3.3. Desestimació de recurs de reposició interposat per l’entitat Fusosa contra l’acord del Ple de data 27 de maig de 2021 relatiu a l’abastiment d’aigua potable a la zona costanera de Platja de Muro.
Miguel Porquer Tugores
Càrrec: Cultura, Festes i Tradicions, Música | EL PI
foto
6 intervencions
2.2.2. Modificació de crèdits extraordinaris 17.2021
3. Precs i preguntes
Margarita Ballester Bauzá
Càrrec: Platja, Protecció Civil, Comerç, Participació | PP
foto
4 intervencions
3. Precs i preguntes
Margalida Forteza Bennasar
Càrrec: Esports | CDM
foto
2 intervencions
3. Precs i preguntes
Juana Maria Perelló Trias
Càrrec: Serveis Socials, Sanitat, Residència i Gent Gran | CDM
foto
1 intervencions
3. Precs i preguntes
Mariano Juan Serra Sabater
Càrrec: Educació, Joventut, Policia, Escola Música | CDM
foto
9 intervencions
3. Precs i preguntes
Andrés Pedro Cantarellas Tugores
Càrrec: Urbanisme, Obres, Brigada Municipal, Cementeri | EL PI
foto
2 intervencions
3. Precs i preguntes
Rafael Gelabert Boyeras
Càrrec: Regidor | UIM
foto
26 intervencions
1. Aprovació d’actes anteriors
2.2.1. Expedient extrajudicial 7.2021
2.2.2. Modificació de crèdits extraordinaris 17.2021
2.2.3. Donar Compte Pla Anual Control Financer
2.3.1. Ratificació de Resolució de Batlia relativa al contenciós administratiu interposat per Abaqua contra la desestimació del seu requeriment de gestió de l’Edar de Platja de Muro.
2.3.2. Ratificació de Resolució de Batlia relativa a la personació de l’Ajuntament de Muro dintre del P.O. 296/2021, interposat per Abaqua contra l’Ajuntament de Santa Margalida.
2.3.3. Desestimació de recurs de reposició interposat per l’entitat Fusosa contra l’acord del Ple de data 27 de maig de 2021 relatiu a l’abastiment d’aigua potable a la zona costanera de Platja de Muro.
Margalida Portells Sastre
Càrrec: Regidora | PSIB-PSOE
foto
10 intervencions
1. Aprovació d’actes anteriors
2.2.1. Expedient extrajudicial 7.2021
2.2.2. Modificació de crèdits extraordinaris 17.2021
3. Precs i preguntes
Martí Siquier Sastre
Càrrec: Regidor | PSIB-PSOE
foto
8 intervencions
2.3.1. Ratificació de Resolució de Batlia relativa al contenciós administratiu interposat per Abaqua contra la desestimació del seu requeriment de gestió de l’Edar de Platja de Muro.
2.3.2. Ratificació de Resolució de Batlia relativa a la personació de l’Ajuntament de Muro dintre del P.O. 296/2021, interposat per Abaqua contra l’Ajuntament de Santa Margalida.
2.3.3. Desestimació de recurs de reposició interposat per l’entitat Fusosa contra l’acord del Ple de data 27 de maig de 2021 relatiu a l’abastiment d’aigua potable a la zona costanera de Platja de Muro.
3. Precs i preguntes
Miquel Àngel Tortell Frontera
Càrrec: Regidor | MÉS-APIB
foto
26 intervencions
1. Aprovació d’actes anteriors
2.2.1. Expedient extrajudicial 7.2021
2.2.2. Modificació de crèdits extraordinaris 17.2021
2.2.3. Donar Compte Pla Anual Control Financer
2.3.1. Ratificació de Resolució de Batlia relativa al contenciós administratiu interposat per Abaqua contra la desestimació del seu requeriment de gestió de l’Edar de Platja de Muro.
2.3.2. Ratificació de Resolució de Batlia relativa a la personació de l’Ajuntament de Muro dintre del P.O. 296/2021, interposat per Abaqua contra l’Ajuntament de Santa Margalida.
2.3.3. Desestimació de recurs de reposició interposat per l’entitat Fusosa contra l’acord del Ple de data 27 de maig de 2021 relatiu a l’abastiment d’aigua potable a la zona costanera de Platja de Muro.
Maria del Mar Riera Gelabert
Càrrec: Regidora | MÉS-APIB
foto
4 intervencions
3. Precs i preguntes
Francisco Sabater Mulet
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT DE MURO
foto
9 intervencions
1. Aprovació d’actes anteriors
2.1.1. Reconeixement compatibilitat. David Sanz Escandell
2.3.1. Ratificació de Resolució de Batlia relativa al contenciós administratiu interposat per Abaqua contra la desestimació del seu requeriment de gestió de l’Edar de Platja de Muro.
2.3.2. Ratificació de Resolució de Batlia relativa a la personació de l’Ajuntament de Muro dintre del P.O. 296/2021, interposat per Abaqua contra l’Ajuntament de Santa Margalida.
2.3.3. Desestimació de recurs de reposició interposat per l’entitat Fusosa contra l’acord del Ple de data 27 de maig de 2021 relatiu a l’abastiment d’aigua potable a la zona costanera de Platja de Muro.
José Gómez de la Cruz
Càrrec: Interventor | AJUNTAMENT DE MURO
foto
6 intervencions
2.2.1. Expedient extrajudicial 7.2021
2.2.2. Modificació de crèdits extraordinaris 17.2021
2.2.3. Donar Compte Pla Anual Control Financer
2.3.3. Desestimació de recurs de reposició interposat per l’entitat Fusosa contra l’acord del Ple de data 27 de maig de 2021 relatiu a l’abastiment d’aigua potable a la zona costanera de Platja de Muro.
3. Precs i preguntes
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE MURO
foto
9 intervencions
1. Aprovació d’actes anteriors
2.1.1. Reconeixement compatibilitat. David Sanz Escandell
2.2.1. Expedient extrajudicial 7.2021
2.2.2. Modificació de crèdits extraordinaris 17.2021
2.3.1. Ratificació de Resolució de Batlia relativa al contenciós administratiu interposat per Abaqua contra la desestimació del seu requeriment de gestió de l’Edar de Platja de Muro.
2.3.2. Ratificació de Resolució de Batlia relativa a la personació de l’Ajuntament de Muro dintre del P.O. 296/2021, interposat per Abaqua contra l’Ajuntament de Santa Margalida.
2.3.3. Desestimació de recurs de reposició interposat per l’entitat Fusosa contra l’acord del Ple de data 27 de maig de 2021 relatiu a l’abastiment d’aigua potable a la zona costanera de Platja de Muro.
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE MURO
24
(00:11:47)
CDM
59
(00:33:33)
EL PI
8
(00:12:44)
MÉS-APIB
30
(00:37:04)
PP
4
(00:01:27)
PSIB-PSOE
18
(00:13:18)
UIM
26
(00:24:01)